 ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Dobrý den, vítejte na našem novém webu.

www.ouaprs.com

Jsme střední škola zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Jan Ámos Komenský řekl: „Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“.

Vzdělávání na našem OU a PrŠ vychází z filozofie, že škola má vzdělávat a vychovávat celou osobnost  dítěte. Na základě poznání změn, které probíhají v současnosti, chceme rozvíjet především takové dovednosti, které dnešní generaci dětí umožní aktivně a s plnou občanskou odpovědností utvářet svůj život v měnícím se světě.

Pro naplnění těchto požadavků motivujeme pracovníky školy, snažíme se o trvalé zlepšování vztahů na pracovišti, s žáky a rodiči.

Pozitivní atmosféra školy je nezbytná pro trvalý a osobní rozvoj pedagogických pracovníků a žáků.

V praxi to znamená, že cílem našeho snažení není “jen” kvalitní kuchař či zámečník, ale především slušný člověk, zodpovědný vůči sobě i k celé společnosti.

 

Vizualizace naší školy  ZDE.

Prezentace naší školy ZDE.

 

Projekt  „ŠABLONY“ je zjednodušený projekt ESF OPVK, oblast podpory 1.5.; výzva EU peníze středním školám  

Číslo projektu:   CZ.1.07/1.5.00/34.0688

Název projektu: „ Názorným vyučováním k trvalému osvojení znalostí“

Realizace: 31.8.2012 – 30.8.2014

 

 

 

 

 

Realizaci projektu šikmé schodišťové plošiny podpořila Nadace ČEZ. Od 1. 9. 2014 mají imobilní žáci usnadněný přístup do přízemí budovy školy. Děkujeme.