Tým Příprava pro život

Květen 2010.   Pro  modernizaci  výuky v oblasti  ICT byla  nově vybavena počítačová učebna.

Pořízeny byly nové počítače, monitory, kabeláž, switch. Učebna byla vybavena také novým nábytkem, stoly a židlemi.  Pro zlepšení práce s fotografiemi byl zakoupen digitální fotoaparát.  Zakoupena byla i kamera.  Do softvérového vybavení přibyl také program pro zpracování fotografií  Zoner Photo Studio 12 a Zoner Callistó 5 pro tvorbu grafiky. Byly zakoupeny nové kancelářské balíky MS Office 2010. Pro zlepšení výuky slouží taky nový projektor a plátno.

Pomocí moderní  techniky a programového vybavení začíná vznikat nový školní časopis s názvem Okýnko.  Již bylo vydáno jeho první číslo a  je  uveřejněno na webu školy.  V prvním vydání časopisu jsou uveřejněny pouze základní  pravidla spolupráce žáků na tvorbě časopisu.  Další možnosti a způsoby spolupráce na tvorbě časopisu vyplynou  ze  získaných zkušeností s prací s časopisem,  a  schopností, jak žáků, tak spolupracujícíh pedagogů.  Na čtvrté straně školního časopisu je metodický pokyn, jak přispívat do časopisu.   

Žáci se nyní  učí pracovat s operačním systémem Windows 7 a s MS Office 2010(konkrétně s textovým editorem MSWord 2010).  

 Na čem  žáci pracují v  ICT dovednostech:

-      žáci prvních ročníků si již píší do blogu i články a začínají do galerie kuchařských výrobků dávat fotky

-       žáci prvních ročníků si vytvářejí nové rubriky

-       žáci prvních ročníků již pracují samostatně s fotoaparátem, s kamerou se zatím učí

-       žáci druhých a třetích ročníků natáčejí samostatně svá první krátká videa a učí se je dávat z kamery na počítač

-       žáci se učí mazat videa z kamery, nabíjet baterii v kameře

-       žáci druhých a třetích ročníků si udělali registraci na youtube a učí se zde ukládat svá videa na youtube a odkaz na video do svých blogů, všichni žáci ještě videa v blogu nemají

-       žáci druhých a třetích ročníků již pracují zcela samostatně s fotoaparátem a kamerou, s kamerou se ještě nadále učí

-       všichni žáci se učí vyhledávat na internetu informace o tom, co je legální při práci s fotkami a videem

-       všichni žáci si vkládají do blogu nějaký kontakt na sebe(email, nebo číslo mobilu)

-       nejlepší žáci již začínají vylepšovat svůj blog doma, zcela samostatně

-       žáci druhých a třetích ročníků pracují na environmentální části blogu mimo jiné začínají vyhledávat černé skládky v místech svého bydliště a umísťovat je na blog do environmentální rubriky a do environmentální galerie.

 Prožitkový pobyt I. běh      

 Místo konání:  Horní Bečva – hotel Mesit     Datum: 20. – 22. 10. 2010

Vedoucí akce:              Mgr.Šustalová Xenie

Pedagogický dozor:    Mgr.Valů, Mgr. Boorová, Bc. Urbanová, Marková

Asistentky:                   Hošáková, Kolypková, Lerchová, Mynářová

Třídy: Všechny třídy naší Praktické školy 

Náplň akce a zhodnocení: Tato akce je součástí  projektu, který je financován z evropských fondů pod názvem “Moderní vzdělávání k širšímu uplatnění v životě“.

I.běhu se účastnilo 34 žáků z Praktické školy NJ.

Prožitkový pobyt byl pod hlavičkou výukové programu „Příprava pro život“ , kde žáci plnili různé úkoly jako např. orientace v dané lokalitě, vytvářeli svou osobní vizitku, relaxovali ve wellnes , malovali mandaly a hráli společenské hry.

Žáci i učitelé byli velmi spokojeni, jak s programem samotným, tak i s prostředím  krásné beskydské krajiny.

 Prožitkový pobyt II. běh

Místo konání: Horní Bečva – hotel Mesit             Datum: 3.- 5. 11. 2010

Vedoucí akce:              Mgr.Šustalová Xenie

Pedagogický dozor:    Mgr. Macíčková Anna

                                Ing.  Klenk  Oskar         

Učitelky odborného výcviku :              

Pavlicová Věra , Křenková  Bohuslava, Plešková L udmila, Krakovský michal                                                               

Třídy: I.ročníky OU NJ z oboru „Stravovací a ubytovací služby“ a obor „Zámečnické práce a údržba“

Náplň akce a zhodnocení: Tato akce je součástí  projektu, který je financován z evropských fondů pod názvem “Moderní vzdělávání k širšímu uplatnění v životě“.

II.běhu se účastnilo 25 žáků z I.ročníků OU NJ.

Prožitkový pobyt byl pod hlavičkou výukové programu „Příprava pro život“ , kde žáci plnili různé úkoly jako např. orientace v dané lokalitě, vytvářeli svou osobní vizitku, relaxovali ve wellnes , malovali mandaly, a hráli společenské hry. Absolvovali turistický výlet na Pustevny a žáci oboru „Zámečnické práce a údržba“ navštívili tamější  lanovou dráhu RAZTOKA-PUSTEVNY, kde se seznamovali s jejími technickými parametry a údržbou. Zato žáci oboru „Stravovací a ubytovací služby“ byli na exkurzi v provozu kuchyně v ubytovacím hotelu Mesit.

 Žáci i učitelé byli velmi spokojeni, jak s programem samotným, tak i s prostředím  krásné beskydské krajiny.

Prožitkový pobyt III. Běh 

Místo konání: Horní Bečva – hotel Mesit             Datum: 11. – 13. 5. 2011

Vedoucí akce:            Mgr.Šustalová Xenie

Pedagogický dozor: Mgr. Macíčková Anna, Mgr. Dagmar Pospěchová,Mgr. Vladimír Strnad                                                                               

 asistent učitele:       Kamila Žiltová                                           

Učitelky odborného výcviku :   Marie Kočíková, Irena Hegerová, Danuše Jančálková, Václav Vinkler

Třídy: II. a III. ročníky OU NJ z oboru „Stravovací a ubytovací služby“ a obor „Zámečnické práce a údržba“ 

Náplň akce a zhodnocení: Tato akce je součástí projektu, který je financován z evropských fondů pod názvem “Moderní vzdělávání k širšímu uplatnění v životě“.

III. běhu se účastnilo 41 žáků z II. a III. ročníků OU NJ.

Prožitkový pobyt byl pod hlavičkou výukové programu „Příprava pro život“, žáci plnili etapové úkoly  v orientaci dané lokality, vytvářeli svou osobní vizitku, plnili ekologicko výukový program, relaxovali ve wellnes a zapojovali se do sportovně – kulturních činností.Žáci oboru „Stravovací a ubytovací služby“ byli na exkurzi v provozu kuchyně v ubytovacím hotelu Mesit. Žáci oboru „Zámečnické práce a údržba“ se účastnili exkurze v místní autoopravně. Žáci i učitelé byli velmi spokojeni, jak s programem samotným, tak i s prostředím krásné beskydské krajiny.

Prožitkový pobyt IV. Běh

Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 12. – 14. 10. 2011

Vedoucí akce: RNDr. Prášková Alena, Mgr. Valů Jan, Bc. Urbanová Věra, Mgr. Boorová Naděžda

Pedagogický dozor: Bc. Svobodová Eva, Fabiková Ivana, Škubalová Katka, Kolypková Petra, Hošáková Petra, Mynářová Marie, Segeťová Vlaďka

Třídy: 1. C, 1. F, 2. E, 2. F, 1. H 

Náplň akce a zhodnocení:Ve dnech 12. – 14. 10. 2011 se 40 žáků z OU a Praktické školy zúčastnilo prožitkového kurzu, který probíhal v Rožnově pod Radhoštěm v hotelu Relax. Žáci plnili úkoly na témata o zdravém životním stylu, ekologii a na orientaci v prostoru. Relaxovat mohli v místním bazénu nebo při sportovních utkáních ve stolním tenisu a v kuželkách.

Celý projekt byl financován z evropských fondů pod názvem „Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v životě“.

 

Prožitkový pobyt V. běh 

Místo konání: Ostravice 

 

 

 

Datum: 2. – 4. 11 2011

Vedoucí akce: Mgr. Dagmar Pospěchová 

Pedagogický dozor: Mgr. Jan Macíček, Mgr. Vladimír Strnad, Marie Kočíková, Renáta Bartošíková, Lenka Matonohová

Třídy: 1. A, 1. B, 1. D

Náplň akce a zhodnocení: Ve dnech 2. – 4. 11. 2011 se 27 žáků prvních ročníků OU zúčastnilo prožitkového pobytu v hotelu Ondráš v Ostravici. Náplní pobytu bylo plnění úkolů o zdravém životním stylu, ochraně životního prostředí, ekologii a orientaci v prostoru. Žáci měli také možnost relaxovat v místním bazénu, při výrobě perličkových náramků, hráli stolní tenis, bowling a fotbal.

Pobyt byl financován z evropských fondů pod názvem „Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v životě“. 

  Fotogalerie týmu ZDE.

 Workshop týmu příprava pro život s názvem  ICT dovednosti žáků

Dne 12.12.2011 proběhl v naší škole workshop ICT dovednosti žáků.

Zúčastnili se učitelé odborného výcviku, učitelé teoretického vyučování odborných předmětů, vedoucí týmů.

Hosty byli manažer a koordinátor projektu. Účastníci byli seznámeni se stávajícím stavem projektu týmu příprava pro život, týkající se části ICT. Bylo řečeno, co již proběhlo, co žáky i pedagogy ještě čeká a jaká úskalí se během práce na projektu vyskytla.  Vysloveny byly i návrhy na odstranění problémů, které se objevily až při samotném aplikování  konkrétních praktických činností žáků a pedagogů během projektu. Na závěr proběhla krátká ukázka práce v blozích, kde byla předvedena struktura a menu blogu

Fotečky z workshopu k nahlédnutí ZDE.

 

Metodická příručka  části ICT k nahlédnutí ZDE.

Metodická příručka Prožitkových pobytů k nahlédnutí ZDE.

Zpět na úvodní stranu projektu.

 

Comments are closed.