 ŠKOLNÍ JÍDELNA

    Součástí školy je školní jídelna. Jsou zde připravovány obědy pro žáky a zaměstnance školy. Mimo obědů je zajišťováno celodenní stravování (snídaně, přesnídávky, obědy, svačiny a večeře) pro žáky ubytované na domově mládeže.