Strojírenské práce

Strojírenské práce

Kód:  23-51-E/01

Název ŠVP:  Strojní a zámečnické práce

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma vzdělávání

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

Kapacita:  32 žáků

Učební plán

učební plán pro první, druhý a třetí ročník oboru

Strojírenské práce

Povinné vyučovací předměty

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Český jazyk

1

1

0

Občanská výchova

1

1

1

Matematika

1

1

1

Literární výchova

0

0

1

Výchova ke zdraví

2

2

2

Práce s počítačem

1

1

1

Odborné kreslení

2

2

2

Strojírenská technologie

1

1

1

Stroje a zařízení

1

1

1

Technologie

2

2

2

Odborný výcvik

18

21

21

Volitelné vyučovací předměty

Obor Strojírenské práce je na naší škole od 1.9.2011

 

Odborný výcvik : 3 dny v týdnu. Odborný výcvik připravuje žáky na výkon budoucího povolání, neboť na odborném výcviku si žáci prakticky osvojují teoretické znalosti a vědomosti. Odborný výcvik probíhá v dílnách odborného učiliště a jeden den v týdnu si nabyté dovednosti     a schopnosti upevňují přímo v provozu na montážní lince výrobního závodu.

Teoretická výuka : 2 dny v týdnu. Vyučuje se v budově školy v odborných učebnách, které jsou vybaveny novým nábytkem, televizí s videem a názornými pomůckami

 

 

                          Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

 

kód a název oboru vzdělávání:              23 -51- E/01     Strojírenské práce

 

identifikační údaje zřizovatele školy:   Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava IČ: 70890692

 

Identifikační údaje školy:            Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,

                                                 příspěvková organizace

                                                 Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilost uchazeče

Ke vzdělávání (viz příloha č.2 NV).

                                                             Kategorizace:

1) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

5) Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že jsou nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

             a)při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

 19) Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s rotujícími stroji, nářadí nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.