Zahradnické práce

Zahradnické práce

Kód:   41-52-E/01

Název ŠVP:  Zahradnické práce

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:  3 roky, denní forma vzdělávání

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

Kapacita:  24 žáků

Učební plán

učební plán pro první, druhý a třetí ročník oboru

Zahradnické práce

Povinné vyučovací předměty

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Český jazyk

1

1

0

Občanská výchova

1

1

1

Matematika

1

1

1

Literární výchova

0

0

1

Výchova ke zdraví

2

2

2

Práce s počítačem

1

1

1

Základy zahradnické výroby

3

0

0

Ovocnictví

0

2

2

Zelinářství

0

1

2

Sadovnictví

0

1

1

Květinářství

0

2

1

Základy botaniky a ekologie

3

0

0

Odborný výcvik

18

21

21

Volitelné vyučovací předměty

Obor Zahradnické práce je na naší škole od 1.9.2011

 Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o  soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

 

kód a název oboru vzdělávání:             41-52-E/01           Zahradnické práce

 

identifikační údaje zřizovatele školy:   Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava IČ: 70890692

 

Identifikační údaje školy:                Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,

                                                    příspěvková organizace

                                                    Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilost uchazeče

ke vzdělávání (viz příloha č.2 NV).

Kategorizace

4) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruch hrubé  i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

   a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

8) Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cesta plic včetně onemocnění alergických, pokud

   a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

9) Přecitlivělost na 

   a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19)  Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s rotujícími stroji, nářadí nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.