 AKCE ŠKOLY

MOTÝLEK  2012

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2012 se konal v Kulturním domě Kopřivnice již 16. ročník přehlídky Motýlek. Šlo o veřejnou prezentaci tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí, mládeže a klientů stacionářů z České republiky a ze Slovenska. Vedoucí akce byl Mgr.  Jan Valů a pedagogický dozor měly učitelky Mgr. Kateřina Dudková, RNDr. Alena Prášková a Hana Lerchová. Školu reprezentovaly tyto třídy a tito žáci:

1. H (Jana Macháčková), 1. F (Jan Kralovič, Martina Klimšová), 2. F (Dominik Müller), 2. H (Ivan Smutek, Sylvie Konrádová, Michaela Durcová, Martin Raška, Martin Klein, Tomáš Kostelník, Petr Rusin. Letošní téma bylo „Motýlek ve vesmíru“, které rozšířilo žákům obzor o vesmírné zážitky. V pátek 9. listopadu si žáci vyzkoušeli prostorové zkoušky a také měli možnost bohatého doprovodného programu s kreativní dílnou, canisterapií, prohlídkou muzea automobilů, společným vypouštěním lampionů, klaunským představením i oblíbenou diskotékou.
V sobotu ve 14 hodin byl zahájen téměř čtyřhodinový galaprogram pro veřejnost. Během něj předvedli žáci školy své pestré vystoupení s názvem Evoluce. I přes obrovskou trému se žákům vystoupení velmi povedlo a vysloužili si obrovský potlesk diváků. Fotečky k nahlédnutí ZDE

 

Taneční kolona 2012 

Místo konání: ZK Autopal NJ             Datum: 30.3.2012
Vedoucí akce: Jan Valů         
Pedagogický dozor: všichni učitelé teorie, asistentky pedagoga a Se, He  
Třídy: PrŠ , 1.H, 2.A, 3.H 

Náplň akce a zhodnocení: Cílem akce bylo naučit žáky základním společenským tancům, správnému chování a vystupování na společenských akcích a kulturní vyžití žáků a jejich rodičů.

Své děti přišli podpořit rodiče, sourozenci, prarodiče, kamarádi a známí, za což jim děkujeme. Přispěli tak k velmi pohodové a klidné atmosféře. Tanečníci i přes velkou trémus viditelnou radostí předvedlivše, co se naučili a vůbec nevadilo, že se jim občaszapletly nohy. Zažívali úspěch a uvolnění. Vždy bylioceněnia povzbuzováni potleskem. V pozdním odpoledninervozita zcela opadla a na taneční parket byl krásný pohled. Určitě to byla moc vydařená akce školy a bude patřit do vzpomínek všech zúčastněných, hlavně pak tančících dětí, jak si se spolužákytancování užily. Kolonu letos navštívilo velký počet přihlížejících. Dík patří tančícím dětem, jejich rodičům, pedagogům, hudbě azcela určitě též učitelkám odborného výcviku za výborné pohoštění, které pro zúčastněné pečlivě připravily. Krátké video z taneční kolony k nhlédnutí ZDE Fotečky k nahlédnutí ZDE.

Bruslařská akademie

Dne 13.12.2012 proběhla na Zimním stadióně v Novém Jičíně Bruslařská akademie. Tradiční bruslařská akademie je vyvrcholením několikatýdenního snažení žáků, o co nelepší zvládnutí základů bruslení. Žáci se během jednotlivých bruslařských lekcí učili základní techniky bruslení na ledě. V rámci akademie měli možnost své nově nabyté dovednosti předvést rodičům a ostatním spolužákům. Žáci měli za úkol projet technicky nenáročnou trať a tím předvést, co vše se naučili. Letos poprvé si mohli vyzkoušet nástrahy ledu i žáci s tělesným postižením. Pan učitel Valů pro ně nechal vyrobit speciální sedáky s připevněnými bruslemi. Odměnou pro žáky byly nejen sladké medaile a upomínkový diplom, ale i nové sportovní zážitky. Vedoucím akce byla Mgr. Kateřina Dudková.

J

Pobyt na horách – „Beskydy 2012“

Místo konání: Horní Bečva – hotel Ostravice

Datum:  5.- 9.3. 2012

Vedoucí akce: Mgr. Šustalová Xenie, RNDr.Prášková Alena     

Pedagogický dozor: : Mgr. Valů, Mgr. Boorová, Segeťová,

Bc. Urbanová, Bc. Svobodová, Hošáková Petra, Žiltová Kamila,

 Kolypková Petra,  Lerchová Hana, Mynářová Marie

Třídy: celá Praktická škola N.J.

 

Náplň akce:

Celá tato akce se zaměřovala na zimní pobyt v Beskydách. Žáci se zde učili základy běhu na lyžích. Poznávali krásy zimní beskydské krajiny. Společensky se účastnili večerních programu, v místním hotelu relaxovali v krytém bazéně a ve whirpool. Žáci se zapojili do nácviku čardáše, který budou prezentovat na akci školy „Kolona“. A v závěru týdne se žáci účastnili běžeckých a bobových závodů a za své výkony byli všichni ohodnoceni cenami. Žáci i učitele hodnotí tuto akci jako velmi zdařilou.

–––––––––––––

Začarovaná písnička

Místo konání: Technické muzeum Tatra v Kopřivnici

Datum:  26.3.2012

Vedoucí akce: Mgr. Dagmar Pospěchová

Pedagogický dozor:  Mgr. Dagmar Pospěchová

Letos poprvé se v našem regionu 26.3.2012 konala soutěž hendikepovaných zpěváků Začarovaná písnička. V krásných prostorách Technického muzea Tatra v Kopřivnici jej pořádal Rotary Club Opava International a RC Ostrava International ve spolupráci se ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice. Vystoupilo celkem 10 soutěžících ve dvou kategoriích.S národní písničkou Ej padá, padá, rosička za naši školu soutěžil Martin Klein ze třídy 1.H oboru Zahradnické práce. Tentokrát jej na klavír doprovázel třináctiletý klavírista Radek Dostál. Oba muzikanti měli s vystoupením veliký úspěch a proto je odborná porota vyhodnotila v kategorii soutěžících nad 15 let jako nejlepší  a poslala je do celostátního kola soutěže, které se bude konat 21.5.2012 v Opavě.

––––––––––-

Den Země v zámku Kunín a okolí Nového Jičína

Místo konání:           Kunín  Datum: 4.4.2012

Vedoucí akce:           Mgr. Šustalová Xenie    

Pedagogický dozor: Mgr. Šustalová Xenie, Mgr. Macíčková Anna

Třídy:  3.A, 3.H

Náplň akce a zhodnocení:

Žáci se seznámili s životním prostředím blízkého okolí Nového Jičína, s historií, která se váže k Novému Jičínu a Kunínu. Byli na velmi zajímavé prohlídce zámku, přitažlivým způsobem se dověděli o  uplynulém období a proměnách zámku v Kuníně, ale i o současných opravách a proměnách zámku. Žáci  byli ukáznění, počasí bylo moc pěkné, celá akce splnila svůj účel.

––––––––––––

Občanská poradna Nový Jičín

Místo konání:  Nový Jičín

Datum:             11.4.2012

Vedoucí akce: Mgr. Šustalová Xenie      

Pedagogický dozor: Mgr. Šustalová Xenie, Mgr. Macíčková Anna,  Vinkler Václav

Třídy:  3.A, 3.H, 3.D

Náplň akce a zhodnocení:

Žáci se seznámili s možností využití ve svém občanském životě „PORADNY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“. Mgr. Pešat je seznámil se službami, které jejich poradna jako detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje poskytuje občanům spádové oblasti Nový Jičín. Třídy poradnu navštívily každá  po  hodinovém intervalu, což se ukázalo jako velmi nedostačující. Za dobu jedné hodiny nebylo možné předat vyčerpávající informace, ale jen pár základních informací. Žáci mají velmi malé povědomí o nabízených službách a jejich významu pro život. Každý ale už ví, kam se může bezplatně při svých potížích obrátit, že takovéto zařízení existuje, což je velkým přínosem. Ze strany poradny byly přislíbeny další termíny návštěvy, které budou navazovat na dubnovou návštěvu.

 ––––––––––––

Velikonoční výstavka

Místo konání: Budova školy, učebna č. 53 , Nový Jičín

Datum: 4. dubna 2012

Vedoucí akce: Bc. Eva Svobodová   

Náplň akce a zhodnocení:

Rodičům, žákům a široké veřejnosti se už poněkolikáté naskytla příležitost prohlédnout si zajímavé a nevšední ukázky práce žáků a učitelů naší školy. Výstavka proběhla již tradičně od 10: 00  do 16: 00 hod. a byla zaměřená převážně na velikonoční tématiku. Žáci a učitelé Praktické školy a Odborného učiliště si připravili pro návštěvníky výstavky nejedno milé překvapení, např. ochutnávku velikonočního cukroví nebo možnost výběrů dárků pro blízké z velikonoční výstavky. Fotky k nahlédnutí budou brzy ZDE.

 ––––––––––

Začarovaná písnička

Dne 21.5.2012 se v Městském domu kultury Petra Bezruče v Opavě konalo finále celostátní pěvecké soutěže handicapovaných spoluobčanů pod názvem Začarovaná písnička. Pořádající organizací letos již IV.ročníku byl Rotary Club Opava International. Za naši školu po oblastním kole v Kopřivnici do finále z 1.místa postoupil Martin Klein, student 1.ročníku oboru Zahradnické práce. V Opavě soutěžil s lidovou písní To ta Helpa. Tento čardáš před lety pro DPS Ondráček upravil novojičínský sbormistr a pianista Václav Ptáček.  Samotná soutěž má 2. kategorie: do 15-ti let a 15 let a více. V mladší  kategorii se odbornou porotu snažilo svými pěveckými výkony zaujmout 6 soutěžících, ve starší kategorii, do které patřil i Martin, soutěžilo 13 zpěváků. Konkurence byla tentokrát veliká!

Obě skupiny byly samostatně hodnoceny a absolutní vítěz obou kategorií bude mít tu čest reprezentovat Českou republiku na celostátní stejnojmenné soutěži letos v červnu v polském Krakově.   I proto snaha všech zpívajících byla o to větší.

Vítězem kategorie nad 15 let a absolutním vítězem celostátního kola v Opavě se stal MARTIN KLEIN z Makovic! K tomuto krásnému úspěchu nemalou měrou přispěl také Radek Dostál, třináctiletý žák novojičínské ZŠ Dlouhá, který se stejně jako v oblastním kole, skvěle a s klidem profesionálního klavíristy zhostil klavírního doprovodu.        

––––––––

Prožitkový kurz

Místo konání: Domov mládeže v Kopřivnici  Datum: 25. – 27. 9. 2012

Vedoucí akce: Mgr. Naděžda Boorová           

Pedagogický dozor: RNDr. Prášková, Mgr. Valů, Mgr. Urbanová,

Bc. Svobodová, Fabíková, Marková, Kolypková, Lerchová, Žiltová, Hošáková

Třídy: 1 C, 1F, 2:F, 2 E, 2.H.

Náplň akce a hodnocení:

Žáci plnili úkoly ekologické a zdravotnické v malebné přírodě. Zdatnější si udělali vycházku na místní hrad Šostýn, na Raškův kámen, na nedalekou Kopřivnickou rozhlednu a na lyžařskou chatu. Byli jsme na bazéně a hráli jsme bowling.

Žáci jsou bohatší o nové vědomosti a nové zážitky. Měli jsme slunečné počasí a akce se setkala s úspěšným hodnocením zúčastněných žáků i učitelů.

–––––––– 

Nad oblaky aneb každý může být hvězdou 

Dne 14.9.2012 se v sále Reduty Moravské filharmonie v Olomouci uskutečnilo finále 3.ročníku celostátního pěveckého festivalu hendikepovaných talentů „Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“. Festivalu, který má dvě části, pěveckou a výtvarnou, se již podruhé zúčastnil také žák naší školy Martin Klein. Letos na finálovém večeru vystoupil s písní Michala Davida Děti ráje a opět jako v prvním ročníku sklidil veliký aplaus! V konkurenci sedmi zpěváků – jednotlivců-  získal Martin cenu náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Taťánay Nersesjan. Na koncertu, který měl nádhernou atmosféru a byl nabitý emocemi, vystoupilo celkem 16 talentů, kteří byli do finále vybráni odbornou porotou z celé republiky.

–––––––––

Jezdecká olympiáda

Dne 16.10.2012 se na ranči Hermelín v Novém Jičíně konala Jezdecká olympiáda.

Akci organizovala Mgr. Kateřina Dudková.

Akce byla věnována handicapovaným žákům a klientům z širokého okolí Nového Jičína. Soutěžilo se ve třech kategoriích: kategorie A (samostatná jízda na koni ve slalomu), B (plnění sportovních disciplín na koni) a kategorie C (házení balónu z koňského hřbetu do připraveného stanoviště). Naši žáci si odvezli z olympiády 3 cenné medaile. Zlatou medaili Radek Kočíb, který závodil v kategorii A, stříbrnou medaili si vybojovala Vendula Kuchyňková v kategorii B a bronzovou medaili získal Ivan Smutek, který také závodil v kategorii B. Kromě medailí byli žáci obdarováni spoustou hodnotných cen, které byly věnovány z grantů o2 Big Think a z grantu města Nového Jičína. I když olympiádě zrovna nepřálo počasí, žáci byli velmi spokojení a měli možnost si odvést spoustu nových zážitků.

 –––––––––-

Život na zahradě

V pátek 05.10.2012 jsem odjeli v 8,00 hod z vlakového nádraží v Novém Jičíně na výstavu Život na zahradě, která se konala v Ostravě. Žákům se nejvíce líbily výrobky z přírodního materiálu a květin. Všichni jsme poznávali i nové druhy zeleniny a ovoce, které jsme viděli někteří poprvé. Po prohlídce výstavy jsme všichni společně odjeli v 13,00 hod tramvají na hlavní vlakové nádraží v Ostravě, kde jsme přestoupili na vlakové spojení do Nového Jičína. V Novém Jičíně jsme byli ve 14,25 hod. Žáci byli spokojeni za příjemně prožitý den.  Akci organizovaly Segeťová Vladimíra, Kolypková Petra. Fotečky k nahlédnutí ZDE.

––––––––––-

Ovocná školka, Příbor

19.10.2012 jsme navštívili ovocnou školku v Příboře. Při příchodu se žáci seznámili s významem ovocné školky. Řekli jsme si, co vše se dá v ovocné školce koupit. Při prohlídce jsme si jednotlivé produkty ukázali. V kamenném obchodě jsme si povídali o vystaveném zboží, jeho významu,…  Ve venkovních prostorách jsme postupně prošli jednotlivé stanoviště s okrasnými dřevinami, s jehličinami, trvalkami,… Při prohlídce stanoviště s ovocnými stromky jsme sledovali zaměstnance, jak zakládají ovocné stromky určené k prodeji. Taky nás zaujala sezónní nabídka rostlin (chryzantémy, vřesy).  Nařízkované břečťany byly k vidění ve skleníku. Na závěr jsme se zaměřili na jednotlivé budovy jako skleník, dílna, sklad, šatna, obchod, kanceláře,…Žáci během prohlídky plnili různé úkoly např. dohledání ceny, zjištění názvu a nebo určení  názvu rostliny. Žákům se v ovocné školce líbilo, velmi je zaujala práce, kdy z traktoru sundávali ovocné stromky a zakládali je do země.

 –––––––––––- 

Exkurze školních dílen VOŠ, SOŠ A SOU příspěvková organizace, Kopřivnice 

24.10.2012 jsme navštívili školní dílny VOŠ, SOŠ A SOU příspěvkové organizace, Kopřivnice. Po příjezdu do Kopřivnice jsme vyrazili směr školní dílny. Zde nás přivítala vedoucí odborného výcviku paní Kahánková.  Nejprve si nás odvedla do učebny, kde nám popovídala o zdejší škole, o studijních oborech a výhodách studia na některých oborech (řidičský nebo svářečský průkaz). Po obsáhlém výkladu nás provedla po zdejších dílnách. Na každé dílně daného oboru nám podala podrobný výklad o tom, co se zde žáci vyučují a popsala zařízení. Našim žákům se nejvíc líbilo, že zde mají na dílnách víc stojů. Po ukončení prohlídky jsme se přesunuli na druhý konec Kopřivnice, kde nám pan Vinkler domluvil prezentaci na servisní škole Tatra, kterou nás provázel pan Konečný. Připravil pro nás velmi zajímavý výklad o historii Tatry, ukázal nám různé typy motorů a jejich funkčnost, rozdíly v odpružení náprav a spoustu dalších zajímavostí. Velice poučné to bylo hlavně pro žáky třetího ročníku, neboť některé z věcí, které zde viděli, se budou vyskytovat u závěrečných zkoušek. Exkurze se  zúčastnili žáci 1.D,2.D,3.D.

Vedoucí akce byla J. Polášková, pedagogický dozor měla R. Bartošíková.

 –––––––––––-

Cukrářský jarmark

Dne 12. 10. 2012 se konal na náměstí v Novém Jičíně  „Cukrářský jarmark“, kde své výrobky prezentovali někteří podnikatelé  i žáci středních škol a učilišť. Naše škola se této akce zúčastnila s nabídkou balíčků cukroví, které připravili naši žáci s učitelkami OV. Pedagogický dozor měly paní učitelky Kočíková a Janáčová. Balíčky  cukroví nabízeli žáci přes OS Růžovka  ve stánku označeném logem a názvem školy.  Tohoto úkolu se zhostili velmi dobře, kupujícím vysvětlili, kterou školu navštěvují a vysvětlili zaměření studijních oborů, v případě zájmu jim poskytli informační letáček naší školy. Nabízené zboží se těšilo celkem velkému zájmu kupujících, již v 10 hodin dopoledne byly všechny balíčky prodány. Žáci se i přes nepříznivé, chladné počasí, zhostili úkolů na této akci velmi dobře, zodpovědně. Celá akce se jim líbila a po ukončení prodeje spěchali všichni na teplý čaj do školy.

 –––––––––––

Koncert Martina Kleina

Snem každého zpěváka je vyprodat ČEZ Arénu nebo Lucernu. Dvacetiletý talentovaný zpěvák Martin Klein z Mankovic je zatím daleko skromnější. Jeho první koncert se konal 16.11.2012 v 10,00 hod ve SVČ Fokus v Novém Jičíně a přesto, že v hledišti sedělo „jen“ něco přes 200 diváků, atmosféra byla úžasná!

Kdo je vlastně Martin Klein?

Je absolventem Praktické školy a v současné době studentem 2. ročníku oboru Zahradnické práce v Odborném učilišti a Praktické škole v Novém Jičíně. Je mladým mužem s poruchou autistického spektra.

Koncert pro něj zorganizovala p. učitelka Mgr. Dagmar Pospěchová, která již 4 roky s Martinem jezdí na různá vystoupení a soutěže. Koncert byl vlastně završením úspěšného roku: v březnu Martin získal 1. místo v krajském kole soutěže Začarovaná písnička, které se konalo v překrásných prostorách Technického muzea Tatra v Kopřivnici. V  květnu se pak stal absolutním vítězem celostátního kola soutěže v Opavě.  Velký podíl na tomto úspěchu má také třináctiletý nadějný klavírista Radek Dostál, který Martina na obou soutěžích doprovázel. Na jaře příštího roku společně pojedou do polského Krakowa, kde budou ve středoevropském kole reprezentovat ČR.

 V září se Martin zúčastnil celostátní přehlídky hendikepovaných zpěváků v Olomouci Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou. Patronkou tohoto festivalu je Monika Absolonová a kmotrou Kateřina Kornová. Na přehlídce zpíval již před dvěma roky, také letos prošel „sítem“ asi stovky přihlášených, kdy odborná porota vybírá 12 finalistů z celé republiky.

Od úspěchů zpátky ke koncertu.

Program byl vskutku pestrý – písničky z pohádek, popové a rockové skladby, lidovky, něco málo folku a muzikál. Hostování přijala téměř celá muzikantská rodina Dostálových- táta Karel, sbormistr středoškolského smíšeného pěveckého sboru Puellae et Pueri, synové Radek a Jakub (chyběla pouze maminka Andrea, která byla zaneprázdněna studiem). Pozvání přijala také paní učitelka a houslistka Lenka Válková a role pěvecké partnerky a princezny v jedné osobě se ujala studentka 3. ročníku Gymnázia a Střední odborné školy Nový Jičín Michaela Mrštíková. S vokály pomáhali Dušan Pospěch ml., Dagmar Pospěchová a Dan Pospěch, který celý koncert zvučil. Fotodokumentaci pořídila Iva Honzková a za kamerou stál Tomáš Pospěch. Jako již tradičně konferování neodmítl skvělý moderátor Martin Jakůbek, který v posledních letech uvádí všechny akce OU a PRŠ konané ve SVČ Fokus. Bez pomoci a spolupráce pracovníků „domečku“ by se žádná akce neobešla. Poděkování patří také pěstounům Martina, manželům Šilarovým, kteří jej podporují, ochotně spolupracují a vozí jej na soutěže i zkoušky.

Na konec se patří také poděkovat všem divákům, kteří svým potleskem odměnili výkon začínajícího zpěváka: studentům OU a PrŠ Nový Jičín, studentkám Pedagogického lycea Nový Jičín, žákům  ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín, žákům  ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, žákům  ZŠ T.G. Masaryka Studénka, členům Klubu rodáků Nový Jičín, členům Svazu tělesně postižených Nový Jičín, dík patří prostě všem, kteří Martinovi fandili a drželi palce!

Martinovi se vším vždy pomáhala naše šikovná a obětavá paní učitelka Mgr. Dagmar Pospěchová.

––––––––––– 

Výlet do Vídně

Ve středu 5.12.2012 jsme společně s jedenácti vybranými žáky navštívili letecky Vídeň. Naše škola byla vybrána zřizovatelem k účasti na tomto výletu. Letenky hradila slovenská letecká společnost Danube Wings. Ostatní výlohy jsme si hradili sami.

Odlétali jsme z letiště v Mošnově v 5:20 hod, sraz se žáky jsme měli ve 4:00hod. Po přesunu z letiště ve Vídni  do centra jsme prošli střed města. Žákům jsme ukázali významné kulturní památky: hrad Hofburg, muzea, Chrám sv. Štěpána, radnici, zámek Schonbrun. Také jsme navštívili Prater a vánoční trhy.

Vrátili jsme se do Mošnova ve 21:30 hodin. Žákům se výlet velmi líbil, i když pro všechny byl velmi náročný, žáci mají spoustu krásných zážitků. Nejatraktivnější byl pro žáky asi let letadlem, který už možná mnozí nezažijí.

Vedoucí akce byla RNDr. Alena Prášková, pedagogický dozor měli Mgr. Kateřina Dudková a Mgr. Jan Valů

Fotky k nahlédnutí  ZDE.

––––––––––––- 

Vánoce ve městě

V pátek 7.12.2012 jsme navštívili Žerotínský zámek v Novém Jičíně, kde probíhala kulturní akce „Vánoce ve městě“ zaměřená na vánoční zvyky a tradice. Vánoční expozice v zámku začínala ukázkou kuchyňky a světnice v dřívějších dobách. Tady jsme si popovídali o tradici zdobení stromečku, na závěr jsme si zazpívali koledu. V další místnosti  si žáci nakreslili vánoční přání, nazdobili baňku, vyrobili svíčku z včelího vosku a z perliček zhotovili ozdobu  na stromeček.V sále řezbář, vyřezával ze smrkových větví „švrdláky“ (vařečky) a paní babička  předla na kolovrátku. V zámecké kuchyni to nádherně vonělo vánočním cukrovím .  Zdobili jsme perníčky, vykrajovali cukroví, které nám upekli. Upečené cukroví  všem moc chutnalo.  V rohu místnosti seděl pán, který nám povídal  o stloukání másla v minulosti. Máslo stloukal v máselnici. Každý měl možnost  si stloukání vyzkoušet. Na závěr nás pohostili kousky chleba namazaným  máslem a teplý čaj. Atmosféra na zámku byla velmi příjemná. Po příchodu na odborný výcvik jsme si ještě povídali o vánocích. Někteří žáci si vlastnoručně zhotovené výrobky nechají jako vánoční dárky pro rodiče.

Vedoucí akce byla p. učitelka Segeťová. Pedagogický dozor měly Kolypková, Válokvá a Gunčágová.

–––––––––––– 

Vánoční výstavka

Dne 12.12.2012 od 9.00 do 17.00 hodin proběhla v naší škole Vánoční výstavka spojená s dnem otevřených dveří. Hlavní organizátorky výstavky byly Mgr. Dagmar Pospěchová a Bc. Eva Svobodová. Na přípravě a organizaci Vánoční výstavky pracovalo mnoho dalších pedagogů. Žáci zde přispěli svými krásnými výrobky. Účast návštěvníků byla vysoká. Fotky k nahlédnutí jsou ZDE.

–––––––––––-

Vánoční posezení

Dne 13.12.2012 se konalo  v naší škole Vánoční posezení. Žáci si na Vánočním posezení vzájemně předávali dárečky, které našli pod stromečkem. Paní učitelka Fabíková jim připravila drobné občerstvení ve formě ovocného nealkoholického punče a cukroví. Žákům, kteří se zúčastnili bruslařské akademie, byl slavnostně na Vánočním posezení předán diplom a sladká medaile z rukou paní zástupkyně Práškové. Závěrem si žáci zatancovali do rytmu vánočních koled.  Vedoucí akce byl Mgr. Jan Valů.