 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2018

 

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

 

- pro obory vzdělání

65 – 51 – E / 01   Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)

23 – 51 – E / 01   Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce) 

41 – 52 – E / 01   Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce) 

  1. počty přijímaných žáků
  2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
  3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
  4. do oboru Zahradnické práce přednostně přijímáme žáky s PAS
  5. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve šk. roce 2017/2018

 

- pro obory vzdělání

78 – 62 – C / 01  Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)

78 – 62 – C / 02  Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)

  1. počty přijímaných žáků
  2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
  3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
  4. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve šk. roce 2017/2018
  5. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání na Odborném učilišti a Praktické škole, Nový Jičín, příspěvková organizace:

 

65 – 51 – E / 01    Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)           – 28

23 – 51 – E / 01    Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce)              – 16

41 – 52 – E / 01    Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce)                         –   8

78 – 62 – C / 01    Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá )    –   7

78 – 62 – C / 02    Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)       – 14

 

 

Škola nepořádá přijímací zkoušky!

Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.

 

V Novém Jičíně 12. 1. 2018

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy