 Akce školy od r. 2013

 

Novoroční koncert duchovní hudby

Dne 9.1.2013 se konal v Novém Jičíně v kostele Nanebevzetí Panny Marie Novoroční koncert duchovní hudby. Koncert byl věnován handicapovaným žákům a jejich rům. Na koncertě zazpívali samotní žáci a učitelé  školy známé vánoční koledy za doprovodu varhan a houslí. V závěru koncertu zpívali koledy všichni zúčastnění. Koncert má svou jedinečnou atmosféru a je o něj velký zájem z řad rodičů, žáků a učitelů speciálních škol, charitativních organizací i sociálních služeb. Vedoucími akce byli Mgr. Jan Valů, RNDr. Alena Prášková a Mgr. Dagmar Pospěchová.

––––––––––

Zimní prožitkový pobyt v Kopřivnici 2013

Dne 5.3. až 8.3.2013 se konal Zimní prožitkový pobyt žáků naši školy v Domově mládeže VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici. Celý Zimní prožitkový pobyt se nesl v duchu pirátů a cesty za pokladem. Žáci v rámci pobytu měli možnost si vyzkoušet nové outdoorové aktivity, turistiku, zábavné hry a soutěže, které byly motivovány pirátskou tématikou. V úvodu si žáci nakreslili pirátskou vlajku a učili se balancovat na laně. Druhý den si každý vyrobil své vlastní tričko a ušil si pravou pirátskou pásku přes oko. V odpoledních hodinách se seznamovali (nejen žáci, ale i rodiče a pedagogové) se sportovní lukostřelbou a discgolfem. Večer jsme společně vyrazili na bowling, kde si žáci z třídy „E“ objednali vytoužené hranolky. Po tomto náročném dnu všichni usnuli jako Šípkové Růženky. Ve čtvrtek jsme začali s nácvikem tanců na blížící se kolonu. Ještě před obědem jsme společně vyrazili za pirátským pokladem, kde na žáky čekala „truhla“ plná sladkostí. Odpoledne jsme relaxovali v bazénu a ve whirlpool. Na závěr pobytu nesměla chybět diskotéka, na kterou jsme se převlékli do vlastnoručně vyrobených pirátských kostýmů. Žáci si z pobytu odnesli spoustu nových zážitků a dovedností, které byly doprovázeny krásným slunečným počasím. Soudě dle úsměvů na tvářích u žáků, pobyt byl velmi zdařilý. Fotky k nahlédnutí budou brzy ZDE.

––––––––––

Poznávací a turistický pobyt na horách

Pobyt na horách se uskutečnil na horské chatě Studeničné v Mostech u Jablunkova dne 5. – 8.3.3012. Žáci cestovali vlakem a na chatu museli dojít 3 km pěšky. Během pobytu se žáci zdokonalili v lyžování na běžkách a denně se věnovali turistice. Užívali si pěkného počasí, příjemných teplot a krásné přírody. Na chatě hráli různé hry, soutěžili nebo tančili. Žákům se pobyt velice líbil a ocenili i zdejší výbornou, domácí kuchyň. Vedoucím akce byl Mgr. Jan Valů.

––––––––––-

Velikonoční výstavka

Dne 27.3.2013se v prostorách naší školy uskutečnila Velikonoční výstavka.

Vedoucím akce byla Bc. Eva Svobodová.

Žáci a pedagogové OU a Prš v hodinách výtvarné výchovy, šití a odborné praxe postupně připravovali výrobky, aby mohli překvapit návštěvníky výstavy novými nápady.

Reakce veřejnosti na velikonoční výstavku byla velmi pozitivní, o čemž svědčí nejen velká návštěvnost, ale i velký zájem o výrobky zhotovené žáky a pedagogy oboru Zahradnické práce nebo Praktické školy. Někteří návštěvníci se také inspirovali cukrářskými výrobky, určenými k dekoraci velikonoční tabule nebo výrobky k výzdobě interiéru ve svých domovech. Příjemnou tečkou pro každého návštěvníka výstavy bylo pohoštění připravené žáky a pedagogy oboru Kuchařské práce. Fotky z výstavky k nahlédnutí ZDE.

 

––––––––––––

Matějská pouť

25.3.1013 se uskutečnil v Praze  den pro zdravotně postižené v rámci Matějské pouti.

Vedoucím akce byl Mgr. Vladimír Strnad. Od 11.00 do 15.00hodin byly všechny atrakce pro účastníky přístupné zdarma (což naši žáci nadšeně využili). Měli jsme také možnost shlédnout expozici exotických ryb, žraloků, korálů a sasanek „Mořský svět“ a také doprovodný zábavný program. Akce byla na Výstavišti ukončena v 17.00hodin. Od 11.00 do 15.00hodin byly všechny atrakce pro účastníky přístupné zdarma (což naši žáci nadšeně využili). Měli jsme také možnost shlédnout expozici exotických ryb, žraloků, korálů a sasanek „Mořský svět“ a také doprovodný zábavný program. Akce byla na Výstavišti ukončena v 17.00hodin. Cestu do Prahy jsme zvládli vlakem, využívali jsme také metro a tramvaj. Sraz jsme měli brzy ráno, ale přesto jsme se večer vraceli spokojeni. Celý den byl sice mrazivý, ale úsměv nikomu na tváři ani na chviličku nezmizel. Samozřejmě jsme si našli čas na procházku našeho hlavního města. Vždyť vidět Karlův most, Vltavu, Pražský hrad, Petřín, Národní divadlo… je tak krásné. A nikdo se v ruchu velkoměsta neztratil.

Cesta splnila svůj cíl: byla pro žáky všestranně rozvíjející a obohacující.

–––––––––––-

Vítání jara – 9.4.2013 , Středisko volného času fokus

SVČ Fokus ve spolupráci s MŠ A ZŠ speciální Nový Jičín připravilo tradiční přehlídku tance, zpěvu a dramatické tvorby speciálních škol a zařízení nejen z okresu Nový Jičín pod názvem Vítání jara. Žáci z tříd 1. F a 2. F předvedli taneční vystoupení s názvem „Tepláky“. Žákům se vystoupení velmi povedlo a na pódiu si vysloužili obrovský potlesk. Ostatní žáci z praktické školy přišli podpořit své spolužáky. Vedoucím této  akce byla Mgr. Kateřina Dudková.

–––––––––––-

Ekologie – vnitřní program

                         1. Povídaní o vodě.

                         2. Kterak člověk s krajinou zachází?

 Vedoucí akce:  p. Segeťová

Lektorka: Mgr. Lenka Bakalová

Pedagogický dozor:  Dudková, Strnad, Pospěchová, Boorová, Valů, Polášková, Lerchová

Náplň akce a zhodnocení: 

Od 8.00 do 10.00 probíhala 1. část ekologického programu na téma „Kterak člověk s krajinou zachází?“. V programu se žáci zamysleli nad způsobem využívání krajiny člověkem. Seznámili se s typickými i méně známými řemesly. Součástí programu byla i možnost si některé řemesla vyzkoušet.

V učebně se sešla 1.A, 1.H,1.D.

Po přestávce byla zahájená 2. část ekologie Této části se zúčastnila 1.C, 1.F.

Téma „Povídání o vodě“ bylo zpracované do pohádkového příběhu, kde žákům byl vysvětlen koloběh vody v přírodě. Povídání bylo doplněno o hry a kreslení.

Obě přednášky byly zajímavě zpracované. Žáci se zájmem spolupracovali a zadané úkoly plnili s nadšením.

–––––––––––––-

Fotografická soutěž „Město v pohybu“

EDUCA – Střední odborná škola v Novém Jičíně, uspořádala u příležitosti 700 let od založení města Nového Jičína fotografickou soutěž na téma: „MĚSTO V POHYBU“. Soutěže se zúčastnil žák dvouleté Prš Dominik Müller, který zaslal své snímky pod názvem „Žijeme zde společně“. Soutěžní snímky zaujaly odbornou porotu pod vedením významného českého fotografa Jadrana Šetlíka natolik, že byly oceněny 2. místem v kategorii žáci středních škol. Dne 18. 4. 2013 v rámci mezinárodní konference „Rozvoj Novojičínska“ byly pozván Dominik Müller na slavnostní vyhlášení fotografické soutěže, kde z rukou Jadrana Šetlíka a ředitelky střední odborné školy- EDUCA, Dr. Aleny Olšákové, převzal diplom a ocenění za své vynikající umístění v soutěži.  Vedoucím akce byla Bc. Eva Svobodová.

 ––––––––––––-

Besedy s městskou policií

Dne 15.4 a 18.4.2013 probíhaly v naší  škole besedy s městskou policií. Besed se zúčastnily třídy 1.A, 2.A/1 a 1.D. Vedoucím akce byl Mgr. Vladimír strnad. Cílem besed bylo předat žákům informace o tom, co by měli ve svém věku vědět o osobních dokladech a vůbec o právním vědomí mladého člověka. I když je právo někdy šišaté. Na tomto místě chci poděkovat kolegům za spolupráci při organizaci besed.

Děkuji  Vladimír Strnad

–––––––––––––

Exkurze do Relax hotelu Kyčera na Prostřední Bečvě

Dne 22.4. jsme uskutečnili exkurzi do hotelu Kyčera na Prostřední Bečvě. Po příjezdu jsme si, podle možností žáků, prohlédli okolí hotelu, ti zdatnější se šli podívat na novou cyklostezku, která vede až na Horní Bečvu nebo hráli volejbal. Potom, příjemně unaveni, jsme si prohlédli hotel a tam na nás čekala slavnostní tabule. Personál hotelu nám nachystal samé dobrůtky a po jídle už byl čas odjet zpátky domů.  Vedoucí akce byla Iva Fabíková.

–––––––––––––-

Cukrářský jarmark

Dne 19. 4. 2013 se opět  konal na náměstí v Novém Jičíně  „Cukrářský jarmark“ , kde své výrobky prezentovali někteří podnikatelé  i žáci středních škol a učilišť. Naše škola se této akce zúčastnila s nabídkou balíčků cukroví, které připravili naši žáci s učitelkami OV.

Balíčky  cukroví nabízeli žáci přes OS Růžovka  ve stánku označeném logem a názvem školy.  Tohoto úkolu se zhostili velmi dobře, kupujícím vysvětlili, kterou školu navštěvují a vysvětlili zaměření studijních oborů, v případě zájmu jim poskytli  informační letáček naší školy.

 Nabízené zboží se těšilo celkem velkému zájmu kupujících . Mnozí si kupovali balíčky s cukrovím  s tím, že již kupovali výrobky  prodávané na podzimním jarmarku a chutnaly jim. Během dopoledne byly všechny balíčky prodány. Žáci se zhostili úkolů na této akci velmi dobře, zodpovědně. Celá akce se jim líbila a po ukončení prodeje se vrátili zpět do školy.

Vedoucí akce byla Mgr. Xenie Šustalová

––––––––––––

Hry bez hranic 2012 – Hermelín ranč  

7.5.2013 se naši žáci zúčastnili 5. ročníku akce s názvem: „Hry bez hranic“ na ranči Hermelín v Novém Jičíně. Akce byla věnována žákům a klientům ze speciálních zařízení z širokého okolí Nového Jičína. Žáci plnili nejrůznější úkoly s koňskou tematikou. Odměnou jim byly grilované párky, čaj a sladkosti. Každý tým dostal upomínkového keramického koně a diplom. Žáci měli možnost zajezdit si na koních a svést se na „ďábelském“ povozu. Akce i přes nepřízeň počasí se žákům líbila. Vedoucí akce byla Mgr. Kateřina Dudková.

–––––––––––––

Výtvarná soutěž    „ POHLED DO JINÉHO A PŘECE STEJNÉHO SVĚTA“

Letos, dne 7.5.2013,  se konal 4. ročník  mezinárodní  výstavy prací osob s poruchou autistického spektra. Výstava byla zahájena vernisáži ve foaye Nové scény Vlast ve Frýdku Místku. Výstavy se zúčastnilo 13 škol. Celkem bylo zasláno 87 prací. Do TOP 13 byla vybrána výtvarná práce Dominika Müllera s názvem „Barevný svět. Na vernisáži převzal D. Müller z rukou Mgr. Dany Theuerové upomínkový list a dárek.   Vedoucí akce byla Mgr. Věra Urbanová.

–––––––––––––

Turnaj ve vybíjené

Již tradičně naše škola pořádala: „Turnaj ve vybíjené“ dívek. Turnaje se zúčastnily čtyři družstva škol (OU a PrŠ Nový Jičín, OU Kelč, SŠ Olomouc Sv. Kopeček, Soukromé OU Velký Újezd). Dívky byly velmi bojovné a v každém zápase bylo vidět jejich zapálení do hry. Soupeřilo se systémem „každý s každým“, a tím měly zápasy velký náboj. Z výhry se nakonec radovala škola OU Kelč, která si odvezla putovní pohár. Na 2. místě skončila škola Soukromé OU Velký Újezd a bronz obhájila SŠ Olomouc Sv. Kopeček. Čtvrté místo s velmi těsným bodovým rozdílem si odnáší naše škola OU a PrŠ  Nový Jičín. Vítězné dívky byly obdarovány hodnotnými cenami a v týmech se radovaly z medaile a diplomu. Akce byla velmi zdařilá a nesla se v bojovně sportovním duchu. Vedoucí akce byla Mgr. Kateřina Dudková.

–––––––––––––-

Dopravní soutěž

Tradičně každoročně se ve Frenštátě pod Radhoštěm koná Dopravní soutěž s bohatým programem. Žáci soutěžili po skupinách i jednotlivě v testech pozornosti, znalosti dopravních značek a jízdě na kole nebo koloběžce. Dále vybarvovali semafory a dopravní značky a prokazovali své znalosti a třídili dopravní prostředky na silniční, vodní a letecké.Za své výsledky byl každý odměněn. Nejlepší ve skupině dostal diplom a věcný dárek. Akce se vydařila a žáci prožili příjemné a obohacující dopoledne. Vedoucí akce byla Mgr. Věra Urbanová.

–––––––––––––

Začarovaná písnička

Rotary Club Opava International a RC Ostrava International pořádaly již 5. ročník soutěže hendikepovaných zpěváků s názvem Začarovaná písnička. Soutěžní klání se tentokrát uskutečnilo v nově otevřených prostorách odsvěceného Kostela sv. Václava v Opavě. Ve dvou kategoriích do 15-ti a nad 15 let vystoupilo celkem 19 soutěžících z celé ČR. Naši školu reprezentoval opět student 2. H Martin Klein, který tentokrát vystoupil jako čestný host a absolutní vítěz loňského kola. Za své vystoupení s písničkou Paľa Habery z muzikálu Tři mušketýři „Jediná“ sklidil veliké ovace.  Za vítězství v loňském roce se měl letos zúčastnit středoevropského kola v polském Krakově a spolu s ním měla v duetu Pár havraních copánků vystupovat také sólistka opery a operety Slezského divadla v Opavě Mgr. Zdenka Mervová. Soutěž se měla konat ve dnech 7. a 8. 6. 2013, bohužel pořadatelé z Polska všechny soutěžící z evropských států z časových a finančních důvodů odvolali. Vedoucí akce byla Mgr. Dagmar Pospěchová.

–––––––––-

Prožitkový pobyt žáků 2013

Hotel Petr Bezruč  Malenovice

Datum: 10. – 12. 9. 2013

Vedoucí akce: Mgr. Valů Jan     

Pedagogický dozor: 1.C + 2.F – Sv, Fa, Ho

                                     1.F – Bo, Ži, Kr, An

                                     2.E – Ur, My, Gu

                                     3.H – Va, Pr, Se

Třídy: PrŠ , 3.H

Náplň akce a zhodnocení: Program akce byl Zdravý životní styl

Sportovní soutěže, vycházky, plavání, solná jeskyně, společenské hry, tanec . Všechny naplánované aktivity se uskutečnily. Program se žákům líbil a přítomní rodičové a osobní asistenti  byli spokojeni s celým pobytem. Akce byla zdařilá a splnila stanovený cíl.

––––––––––––-

Den sociálních služeb

Místo konání: Nový Jičín – náměstí

Datum:  11.09.2013

Vedoucí akce: Kolypková Petra

Pedagogický dozor: Škubalová Katka, Mgr. Šustalová Ilona, Marková Anna, Mgr. Macíčková Anna, Mgr. Macíček Jan, Mgr. Kateřina Dudková

Třída:  1.H

Náplň akce a zhodnocení: Akce byla pořádaná městem Nový Jičín, kde se ve stáncích na náměstí prezentovali poskytovatelé sociálních služeb, mezi nimi i naše škola. Zájemci o sociální služby získávali informace o sociálních službách, které mohou v budoucnu využívat.

 –––––––––––-

17. Sportovní olympiáda 2013 Frýdek Místek          

 

Datum: 19.9. – 20.9. 2013

Vedoucí akce: Mgr.Valů Jan

Pedagogický dozor: Va, Pr, My, Du, Šk

Třídy: vybraní žáci: 2.A – Šebesta Roman

                                   3.H – Smutek Ivan, Rusin Petr, Durcová Michaela

                                              Konradová Silvie                      

                                   2.F – Mikunda Eduard, Pavelka Petr

                                   1.H – Řihák Tomáš, Müller Dominik

                                   2.H – Košinský Tomáš, Macháčková Jana

Náplň akce a zhodnocení: 19.9. proběhlo na Ostravici slavnostní zahájení olympiády, netradiční odpoledne a taneční večer.

Byli jsme ubytováni v krásném prostředí na Neladné v Srdci Beskyd, kde jsme relaxovali zejména vycházkou do přírody a na hřiby. 

20.9. jsme odjeli na atletický stadion Slezan Frýdek Místek, kde byla slavnostním nástupem všech sportovců a zapálením olympijského ohně zahájena 17. olympiáda v lehké atletice s disciplínami – běh 50 m, 400 m, štafetový běh, skok do dálky, hod míčkem a přetahovaná lanem. Soutěžilo se v družstvech, ale vyhlašovali se i vítězové

 v jednotlivých disciplín a nejlepší sportovci celé olympiády.

Umístění našich žáků: 50 m – 1.místo Müller

400 m – 1.místo Müller, 2.místo Košinský

Skok do dálky –  2.místo Müller, 3.místo Mikunda

štafeta – 1.místo družstvo

přetahovaná lanem – 3.místo družstvo

Nejlepší sportovci  1.místo Müller, 3.místo Košinský

Soutěž družstev – 1. místo (z 20 družstev )

Příloha: foto dodá Mynářová Marie

 

––––––––––––-

Prožitkový pobyt v Beskydech

 

Místo konání: Horský hotel Lúka na Soláni

Datum: 23. 9. – 25. 9. 2013

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Dudková

Pedagogický dozor: Mgr. Kateřina Dudková, Mgr. Anna Macíčková, Mgr. Xenie Šustalová, Irena Hegerová, Jarmila Polášková, Petra Klypková, Kateřina Škubalová

Třídy: 1. A, 1. B, 1. D, 1. H

Náplň akce a zhodnocení:

Prožitkový pobyt se nesl v duchu turisticko – sportovním a zároveň se prolínal s ekologickou výchovou. Žáci v rámci pobytu měli možnost si vyzkoušet nové outdoorové aktivity, turistiku, zábavné hry a soutěže, poznávání krás Beskyd. V úvodu se žáci seznamovali mezi sebou pomocí „team building“ her a vytvářeli si svou osobní vizitku, aby naopak poznali sami sebe. V odpoledních hodinách jsme se vydali na procházku směr Velké Karlovice. Po cestě si žáci měli všímat černých skládek a orientovat se na mapě. Večer si žáci vyzkoušeli týmovou hru s názvem „Jenga“. Druhý den po obědě jsme šli na túru k nedaleké zvonici, kde jsme se dozvěděli historii o Soláni a jejich umělcích. Poté jsme došli na horský hotel Čarták, kde si žáci v restauraci sami objednávali drobné občerstvení. Při zpáteční cestě žáci plnili ekologické úkoly – sbírali odpad v lese a poté ho třídili do určených kontejnerů.  Před večeří se seznamovali (nejen žáci, ale i pedagogové) se sportovní lukostřelbou a discgolfem. Na závěr pobytu nesměla chybět diskotéka, na které žáci hráli společenské hry.

Žáci si z pobytu odnesli spoustu nových zážitků, dovedností a vědomostí. I přes nepřízeň počasí byl pobyt dle úsměvů na tvářích u žáků velmi zdařilý.

 

–––––––––––––––

Flora Olomouc

 

Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc

Datum: 3. 10. 2013

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Dudková, Petra Kolypková

Pedagogický dozor: Mgr. Kateřina Dudková, Petra Kolypková, Kateřina Škubalová, Hana Lerchová

Třídy:1. H, 2. H

Náplň akce a zhodnocení:

Podzimní zahradnická výstava Flora Olomouc byla pro žáky zahradnických prací velmi inspirativní. Na olomouckém výstavišti měli možnost vidět expozici domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, zeleniny a podzimních květin. Volnou chvilku jsme si zpestřili návštěvou sbírkových skleníků a botanické zahrady výstaviště Flora. V rámci výstavy jsme se zúčastnili festivalu gastronomie a nápojů s nabídkou krajových specialit a zdravých potravin. Žáci u každého stánku měli možnost ochutnat danou specialitu. V závěru akce jsme si prošli zahradnické trhy, kde žáci nakoupili dárečky pro své rodiče.

Exkurze se velmi vydařila, žáci načerpali mnoho nápadů pro svou praxi.

 ––––––––––––– 

 10. Jezdecká olympiáda

Místo konání: Hermelín Ranč, Nový Jičín

Datum: 10. 10. 2013

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Dudková

Pedagogický dozor: Mgr. Kateřina Dudková

Třídy: 1. C (Vendula Kuchyňková), 1. F (Radek Kočíb, Tereza Světlíková), 2. F (Helena Konečná) 1. H (Tomáš Říhák), 3. H (Ivan Smutek)

Náplň akce a zhodnocení:

Žáci se zúčastnili slavnostního 10. ročníku Jezdecké olympiády na ranči Hermelín v Novém Jičíně. Akce byla věnována handicapovaným žákům speciálních škol a klientům stacionářů z širokého okolí Nového Jičína. Soutěžilo se ve třech kategoriích: kategorie A (samostatná jízda na koni ve slalomu), B (plnění sportovních disciplín na koni) a kategorie C (hipoterapeutická jízda na koni). Naši žáci si odvezli z olympiády cenný pohár. Ocenění žáci byli Radek Kočíb, Ivan Smutek a Tomáš Říhák, kteří dle poroty „rajtovali“ na koni nejprofesionálněji. Žáci byli obdarováni spoustou hodnotných cen, které byly věnovány z grantu města Nového Jičína. Po skončení olympiády jsme si všichni zatancovali na diskotéce, kde nám dělali doprovod koníci. Dle úsměvu na tvářích bylo patrné, že se všem na olympiádě velmi líbilo.

 ––––––––––––

Cukrářský jarmark

Místo konání:   Nový Jičín               Datum:  11. 10. 2013 

Vedoucí akce:   Mgr.  Šustalová  Xenie          

Pedagogický dozor:  Janáčová Jarmila

Třídy: 1. – 3. ročník 

Dne 11. 10. 2013 se konal na náměstí v Novém Jičíně „Cukrářský jarmark“, kde své výrobky prezentovali někteří podnikatelé i žáci středních škol a učilišť. Naše škola se této akce zúčastnila s nabídkou balíčků cukroví, které připravili naši žáci s učitelkami OV.

Balíčky  cukroví nabízeli žáci přes OS Růžovka  ve stánku označeném logem a názvem školy.   Nabízené zboží se těšilo celkem velkému zájmu kupujících, již v 11 hodin dopoledne byly všechny balíčky prodány. Žáci se, zhostili úkolů na této akci velmi dobře, zodpovědně. Celá akce se jim líbila.

 ––––––––––––-

GEMMA

Místo konání:   Nový Jičín          Datum:  23. – 24. 10. 2013 

Vedoucí akce:   Mgr.  Šustalová  Xenie

Pedagogický dozor:  Janáčová Jarmila, Žiltová Renata 

Třídy: 3A/a, 3A/b 

Náplň akce a zhodnocení:

21. ročník GEMMY proběhne ve dnech 23. – 24. října 2013 v sále firmy Varroc Automotive Systems s.r.o. v Novém Jičíně, Suvorovova 195 (budova Autopalu). Jedná se o přehlídku středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou.  

Učitelky OV s žáky 3. ročníku na tuto akci napekly a nazdobily perníčky a čokoládové kytičky. Žákům se pečení moc líbilo a chovali se velmi zodpovědně.

 –––––––––––––

Křišťálový kamínek 2013 

Místo konání:  Ostrava          Datum:  8.října 2013

Vedoucí akce:  RNDr. Alena Prášková           

Pedagogický dozor:  – 

Třídy:  žákyně Zuzana Jersáková, třída 1.H

 

Náplň akce a zhodnocení:     Na slavnostním večeru v Domě kultury města Ostravy byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže „ Jsem občanem Evropy „. Vyhodnocena byla žákyně naší školy 1.H třídy Zuzana Jersáková za výkres nazvaný „Moje město“. Součástí byl také zajímavý kulturní program.

––––––––––––––-

Studénecký Kapřík

Místo konání:Studénka – Dělnický dům        Datum: 22. 10. 2013

Vedoucí akce: Mgr. Naděžda Boorová           

Pedagogický dozor: Žiltová, Obodová, Boorová 

Třídy: 1 C 

Náplň akce a hodnocení:

Dne 22. října 2013 jsme se účastnili akce „Studénecký Kapřík“, která se konala v Dělnickém domě ve Studénce. Na této akci byli žáci ze základních škol speciálních, ZŠ praktické, ZŠ pro sluchově postižené a klienti z chráněných bydlení. Naší školu jsme zde představili velkoformátovou koláži, která podle některých zúčastněných byla nejhezčí. Koláže všech zúčastněných budou vystavené na Městském úřadě ve Studénce.

Akci jsme zahájili soutěži ve skládání loga kapříka a vodníka a potom nás přišel pobavit klaun Hopsalín. Shlédli jsme vystoupení divadla Koráb s velkými loutkami a taneční vystoupení žáků ZŠ Studénka. Nakonec jsme soutěžili v tanci a zatancovali si společně s kamarády na diskotéce pod vedením DJ Paul Doctora. Akce se nám líbila a těšíme se na další ročník Studéneckého Kapříka.

––––––––––––––––

Motýlek 2013 

Místo konání: Kulturní dům Kopřivnice

Datum: 8. 11. – 9. 11. 2013 

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2013 se konal v Kulturním domě Kopřivnice již 17. ročník přehlídky Motýlek. Motýlek je mezinárodní festival tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí, mládeže a klientů stacionářů. Letos se nesl ve westernovém stylu. V pátek 8. listopadu si žáci vyzkoušeli prostorové zkoušky a také měli možnost bohatého doprovodného programu s country kapelou Kondoři, jízdou na koni a koncertem skupiny Pískomil se vrací. Hlavní hvězdou pátečního programu se stala zpěvačka Heidy Janků. Závěr pátečního programu zpestřila tradičně oblíbená diskotéka s DJ Stoupou.

V sobotu ve 14 hodin byl zahájen téměř čtyřhodinový galaprogram pro veřejnost. Během něj předvedli žáci školy své pestré taneční vystoupení s názvem „Fešáci band“. Celou akci dokumentoval Dominik Müller. Žáci své nacvičené vystoupení předvedli téměř bez chybičky a za to si vysloužili obrovský potlesk diváků. 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Dudková

Pedagogický dozor: Mgr. Kateřina Dudková, Kateřina Škubalová, Hana Lerchová 

Třídy: zahradnické práce 1. H (K. Rašková, P. Frydrychová, L. Maršálková, T. Říhák, J. Uhlíř, D. Müller), 2. H (T. Košínský, R. Tabach, J. Patková, J. Lerchová, D. Mík

Fotky k nahlédnutí budou brzy ZDE.

 

 ––––––––––––––––-

EXKURZE      Pohankový mlýn Šmajstrla a Gastrofestival 2013    

Místo konání:   Frenštát pod Radhoštěm           Datum:  14. 11. 2013

Vedoucí akce:   Mgr.  Šustalová  Xenie           

Pedagogický dozor:  Kočíková, Janáčová, Hegerová, Marková

Třídy: 1A/a, 1A/b, 1B/a, 1B/b 

Náplň akce a zhodnocení:

Dne 14. 11. 2013 jsme se zúčastnili s žáky exkurze ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejdříve jsme si prohlédli pohankový mlýn Šmajstrla s poutavým průvodcovským slovem p. Šmajstrly nejmladšího. Vysvětlil nám zpracování pohanky, výrobky z pohanky (např. těstoviny, krupice, křupky, atd.). Žáci si zde mohli uvedené výrobky zakoupit. Posléze jsme se přesunuli do Hotelové školy, kde se konal Gastrofestival 2013. Zhlédli jsme připravené soutěžní slavnostní tabule s daným zaměřením, vyřezávání ozdob z ovoce, výrobu ozdob z marcipánu a zdobení medových perníčků. Žákům se exkurze líbila, hlavně v pohankovém mlýně. V Hotelové škole byli nesoustředění, což se projevilo na zájmu a chování žáků.                                                 

–––––––––––––– 

Exkurze – parky a zahrady

Místo konání:  Příbor

Datum: 11.11.2013

Vedoucí akce: Mgr.Vladimír Strnad

Pedagogický dozor: Mgr.Vladimír Strnad, Hana Lerchová

Třídy: 2.H 

Tuto akci pořádáme za účelem prohlubování učiva – poznávání rostlin a stromů v reálu, v různých ročních obdobích. Učíme žáky poznávat rostliny dle stavby (tvaru), listu, květu, atd.; stromy (dřeviny) dle listu, tvaru koruny, kůry, květu, atd. Vysvětlujeme místo výsadby, ošetřování, řez, přesazování, atd. I když dnes vládlo typicky podzimní počasí, tak se nám podařilo splnit účel akce.

 –––––––––––––––-

Návštěva KINA

Film: „Cesta za vánoční hvězdou“ Kino Květen Nový Jičín

Datum:  19.12.2013

Vedoucí akce:  Šustalová Xenie 

Pedagogický dozor:  Pedagogové školy

Třídy:  Celá škola – OU a PrŠ 

Náplň akce a zhodnocení

Všichni žáci školy, jako již každoročně navštívili místní kino v N.J., kde jim byl promítnut film s vánoční tematikou pod názvem: „Cesta za vánoční hvězdou“. Mimořádně poutavý pohádkový příběh s ohromující filmovou výpravou a kostýmy se odehrává v překrásné zasněžené norské přírodě. Začíná v předvánočním čase, kdy do malé vesničky dorazí dvanáctiletá odvážná dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji drží v zajetí. Vesnice je totiž zakletá, stejně jako celé království. Kdysi dávno král ztratil svou jedinou dceru Gulltopp, která se vydala do lesa hledat Vánoční hvězdu. Dcera se však už nikdy nevrátila. Královna zemřela žalem a nešťastný král Vánoční hvězdu proklel. Na jeho království sestoupila tma a smutek. Jednoho večera přišel do jejich paláce mudrc, který králi předpověděl, že pokud se mu podaří do deseti let Vánoční hvězdu opět rozzářit, jeho dcera se vrátí domů. Od jejího zmizení uplynulo již devět let a králi zůstává poslední naděje. Sonje se podaří lupičům utéci a dostane se do zámku, kde si vyposlechne smutný příběh královské rodiny. Když jí král podá záchrannou ruku, Sonja se z vděčnosti ke králi rozhodne Vánoční hvězdu najít a konečně zlomit kletbu, která již dlouhou dobu visí nad jeho královstvím.(oficiální text distributora)

 Akce byla hodnocena Všemi velmi kladně.

Akce byla hrazena z OS Růžovka

––––––––––––––––

Zahradnictví U Ježů

Datum: 27.1. 2014

Vedoucí akce: SEGEŤOVÁ

Pedagogický dozor: KRAKOVSKÝ

Třídy: 3.H

V rámci odborného výcviku jsme navštívili zahradnictví. Do zahradnictví jsme jeli MHD. Tam nás čekal pan Jež, který nás seznámil s využitím vyhřívaného skleníku v zimním období.  Na pracovních stolech ve skleníku zakořeňovaly řízky balkónových květin, v truhlících klíčily vysetá semínka. Tyto způsoby vegetativního i generativního množení nyní probíráme v hodinách odborného výcviku. Žáci měli také možnost zhlédnout citronovník s dozrávajícími citrony a kvetoucí orchideje. Na závěr jsme si společně si zopakovali význam skleníků a bezpečnost v zasklených plochách (např. zakopnutí o hadici, bouchnutí do hlavy,… ).

Následně jsme se vrátili pěšky do školy. Po obědě jsme pokračovali v odborném výcviku v učebně, kde jsme si vše zopakovali.

Akce splnila svůj význam, žáci měli možnost se seznámit s provozem skleníků v zimním období.

 

 –––––––––––––––

Zimní prožitkový pobyt žáků se zdravotním postižením

Místo konání: Mosty u Jablunkova

Datum: 11. – 14. 3. 2014 

Vedoucí akce: Mgr. Valů Jan   

Pedagogický dozor: Va, St, Pr, Ko, Le, My, Šk

Třídy: 1.H, 2.H, 3.H a David Trčka 2.E 

Náplň akce a zhodnocení:  Vzhledem k tomu, že na horách nebyl žádný sníh, věnovali jsme se turistice spojené s hrou a plněním úkolů. Denně žáci zdolali asi 7 km. Protože bylo krásné počasí, bylo možné shlédnout krajinu kolem dokola – Javorový, Beskydy a zasněžené  Západní Tatry. Žákům se program líbil. V odpoledních hodinách relaxovali na sluníčku u chaty. Zabavili se i společenskými hrami. Dobré pohodě přispěla i dobrá zdejší kuchyň

 ––––––––––––––––

Koncert Martina Kleina 

Je poslední únorový den tohoto roku devět hodin ráno… před vchodem Kina Květen v Novém Jičíně je nezvykle rušno. Skupinky lidí různého věku nedočkavě vcházejí dovnitř ….ale nepromítá se filmové představení! Proč vlastně všichni přišli?

Pár minut po půl desáté… Chtěl bych žít, to každopádně…známá melodie  se rozléhá plným kinosálem. Začal v pořadí už druhý koncert Martina Kleina, možná budoucího zahradníka, zcela určitě obdivovatele Michala Davida a zpěváka s talentem od Boha, ale také mladého muže s poruchou autistického spektra.

První koncert se uskutečnil 16.11.2012 ve SVČ Fokus Nový Jičín. Pro velký úspěch se po 15-ti měsících konal další, tentokrát v sále Kina Květen – to aby bylo dost místa pro všechny, kteří si přišli poslechnout, co nového se Martin naučil a podívat se, jak se s tak „velkým“ koncertem dovede poprat. 

Zvládl to opět bravurně, možná  s malou trémou na začátku úvodní písničky. Ta z něj však bezpečně spadla s prvním potleskem. Za téměř 100 minut zazněly skladby nejen již zmíněného Michala Davida, ale také Paľa Habery, Vašo Patejdla, Marka Ztraceného, Tomáše Kluse, Richarda Krajča a spousty dalších českých i slovenských zpěváků.

I tentokrát spolu s Martinem vystoupili pozvaní hosté. Ze Základní školy v Odrách přijel pan učitel Daniel Matyáš, který Martina učil od 7. do 9. třídy Hudební výchově, věnoval se mu, rozvíjel jeho talent a vystupoval s ním na různých akcích. „Střihli“ si spolu dva duety jako za starých časů. Třetí skladbu Baroko Richarda Mullera si s nimi zazpívala i paní učitelka Dagmar Pospěchová, která s Martinem zpívá a nacvičuje v současné době v Odborném učilišti a Praktické škole v Novém Jičíně. Na pódiu se tak s nim poprvé sešli oba učitelé.

Že se Martin nebojí zpívat ani lidové písničky, dokázal čardášem To ta Heľpa.  Při této skladbě jej doprovázel klavírista a učitel ZUŠ v Novém Jičíně Dušan Brus a houslový part si zahrála Lenka Jurčáková, rovněž učitelka ZUŠ v Kopřivnici, která také zazpívala s Martinem jeho oblíbený pohádkový duet Buchet je spousta.

Dalším zajímavým hostem, který přijal pozvání a příjemně zpestřil program koncertu, byl Martin Svoboda, zakladatel a kapelník jazzového orchestru Swingtime Band z Frenštátu pod Radhoštěm. Ten sice s Martinem nezpíval, nýbrž předvedl své umění hry na altsaxofon a za doprovodu klavíru Dušana Bruse zahrál skladbu Sommer Time.

Jednu z nejpopulárnějších písniček poslední doby Cestu Tomáše Kluse a Richarda Krajča zazpíval Martin spolu s Danem Pospěchem. Skladba zazněla v akustické verzi za doprovodu klavíru již zmíněného Dušana Bruse, elektroakustické kytary Dana Pospěcha a cajonu Lukáše Michalíka.

Skvělou atmosféru koncertu vytvořili nejen žáci naší školy a jejich rodinní příslušníci, přivítali jsme také pana starostu Nového Jičína PhDr. Jaroslava Dvořáka. Vzácná návštěva přijela z Rotary clubu Internacional z Opavy, manželé Josef a Miroslava Melečtí, organizátoři celostátní pěvecké soutěže Začarovaná písnička, kterou Martin v roce 2012 vyhrál. Mezi diváky byli také studenti základních škol speciálních z širokého okolí, některých středních škol z Nového Jičína nebo klienti novojičínského chráněného bydlení a domů s pečovatelskou službou.

Celým koncertem opět slovem skvěle provázel Martin Jakůbek, ředitel SVČ Fokus Nový Jičín. O osvětlení akce se postaral Jakub Nedoma, o dokonalý zvuk celého vystoupení Martin Dorazil. Videozáznam pořídil Ondřej Galia, fotodokumentaci  Anička Šustalová.  Poděkování patří nejen jim, ale i všem dalším nejmenovaným, kteří pomáhali při organizování celé akce.

Velký dík patří také Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín za bezplatný pronájem kinosálu a speciálně paní Kateřině Novotné za ochotu a vstřícnost při přípravách koncertu, všem účinkujícím, kteří trpělivě zkoušeli, dojížděli za Martinem do školy a bez nároku na honorář na koncertě vystoupili.

Poděkování patří také manželům Šilarovým, pěstounům Martina Kleina, kteří byli a jsou jeho nezbytnou oporou.

Hlavním sponzorem koncertu bylo Občanské sdružení Růžovka, jehož cílem je pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Spolu s Martinem se nám snad podařilo zorganizovat příjemné dopoledne a potěšit všechny, kteří přišli. Děkujeme a těšíme se zase někdy příště na další setkání s krásnými písničkami i lidmi. 

Mgr. Dagmar Pospěchová

Fotky k nahlédnutí ZDE.

 

–––––––––––––––––  

Zimní prožitkový pobyt hotel Ondrášův dvůr Bílá – Mezivodí

18. 3. – 21. 3. 2014 vybraní žáci 1. B, 1. D, 2. D, 2. A, 3. A, 3. D

     Zimní prožitkový pobyt měl turisticko-sportovní zaměření. Jeho významnými benefity však byly rovněž prožitkovost a rekreace. Náplň a program pobytu jsme byli nuceni přizpůsobovat rozmarům počasí a aktuální ne/způsobilosti tamějšího terénu. Bez ohledu na tyto poněkud limitující okolnosti byl realizovaný program bohatý a sportovní vyžití blahodárné.

     První den po obědě jsme podnikli osvěžující lesní túru, jejíž cílovou destinací byl lyžařský areál Bílá. Po návratu a večeři se v prostorách roubeného hotelu rozehrál turnaj ve stolním tenise a případným zájemcům

se také skýtala možnost účastnit se stolních společenských her. Druhý den dopoledne jsme hýřili energií v rámci seznamovacích aktivit a odpoledne

se uskutečnila olympiáda v indoorových soutěžích. Předposlední den nám konečně přálo počasí, a tak jsme toho náležitě využili. Celé dopoledne bylo vyhrazeno sportování: Konal se branný závod, při němž žáci mohli uplatnit jak znalosti, tak i pohybové dovednosti. Poté si šla děvčata zahrát odbíjenou

a chlapci spěchali zápolit v nohejbale. Po obědě outdoorové aktivity pokračovaly. – Vycházka po okolí, zpestřená sprintem proti svahu zasněžené sjezdovky, vydatně zahřála a připravila nás na činnosti následující: lukostřelbu a discgolf a pro značný úspěch opět nohejbal. Po večeři se vyhodnotily nejen veškeré proběhnuvší sportovní a herní aktivity, ale i „skóre“ chatek v duelu úklid versus nepořádek. Báječnou večerní atmosféru korunovala diskotéka pod záštitou paní učitelky Dudkové, která coby vstřícná diskžokejka pouštěla i písničky na přání.  Přínos takových a podobných akcí je evidentní. Žáci si z nich odnesou nejen svou bagáž s pomyslnými pěti švestkami, nýbrž především pořádný ranec zážitků, tornu užitečných zkušeností, vak staronových dovedností a mošnu upotřebitelných vědomostí. Mohou však přispět ještě k daleko důsažnějším věcem. K budování pozitivního vztahu – ke sportu, k přírodě, k druhým lidem, k sobě samým. To není málo.

Vedoucí akce: Mgr. Xenie Šustalová

 

––––––––––––––––

Vítání jara 

Místo konání: Středisko volného času Fokus

Datum: 8. 4. 2014 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Dudková

Pedagogický dozor: Mgr. Kateřina Dudková, Mgr. Naděžda Boorová,

Bc. Eva Svobodová, Mgr. Věra Urbanová, Petra Hošáková, Hana Lerchová, Kamila Žiltová, Anna Marková, Mgr. Jaromír Andrýsek, Alena Gunčágová, Mgr. Dagmar Pospěchová

Třídy:1. F, 2. F, 1. C, 2. E, 2. H, 2. A 

Náplň akce a zhodnocení:

SVČ Fokus ve spolupráci s MŠ A ZŠ speciální Nový Jičín připravilo tradiční přehlídku tance, zpěvu a dramatické tvorby speciálních škol a zařízení nejen z okresu Nový Jičín pod názvem Vítání jara. Žáci z tříd 2. H, 2. F, 1. C a 2. A předvedli taneční vystoupení s názvem „Star dance aneb Růžovka tančí“. Vystupovali s ukázkou společenských tanců, za kterou si vysloužili obrovský potlesk. Ostatní žáci z praktické školy přišli podpořit své spolužáky.

Kateřina Dudková

 

––––––––––––– –––

Název akce:  Taneční kolona 2014 

Místo konání: ZK Autopal Nový Jičín            Datum: 11.4.2014 

Vedoucí akce: Mgr. Valů Jan      

Pedagogický dozor: všichni učitelé teorie, asistenti pedagoga a Se                            

 

Třídy:  žáci ze všech učebních oborů dle zájmu

Náplň akce a zhodnocení: Cílem akce bylo naučit žáky základním společenským tancům, správnému společenskému chování a vystupování na společenských akcích. Kulturní vyžití žáků a jejich rodičů.

Akce byla velice zdařilá a splnila stanovený cíl.

 

–––––––––––––––––––-

Velikonoční výstava

Místo konání: Budova školy, učebna č. 53, Nový Jičín

Datum: 16. dubna 2014

Vedoucí akce: Bc. Eva Svobodová         

Náplň akce a zhodnocení:

Dlouholetou tradicí naší školy se stávají tematicky zaměřené výstavy. Ani letošní rok nebyl výjimkou, pedagogové a žáci připravili pestrou, zajímavou a barevnou velikonoční výstavu pro žáky, rodiče, přátele a veřejnost.

 Ukázky své práce v podobě zhotovených výrobků si připravili žáci jednoleté a dvouleté Praktické školy, žáci oboru „Stravovací a ubytovací služby“, „Strojírenské práce“, „Zahradnické práce“ a pedagogové naší školy a bylo se na co dívat. Výstava proběhla tradičně od 10:00 do 16:00 hodin v budově školy na učebně č. 53. Také v letošním roce si návštěvníci akce mohli vybrat a obdarovat své blízké připravenými výrobky s velikonoční tématikou.

Ohlasy na uspořádanou výstavu byly velmi pozitivní, o čemž svědčí velká návštěvnost a značný zájem o výrobky žáků a pedagogů.

Těšíme se na příští výstavu, která proběhne tentokrát ve vánočním duchu.

Fotky k nahlédnutí  budou brzy zde.

 

 –––––––––––––

 Exkurze – Relax hotel Kyčera

Místo konání: Prostřední Bečva

Datum:  24.4.2014 

Vedoucí akce: Ivana Fabíková

Pedagogický dozor:  Bo,An,Sv,Ho,Ur,Gu,Ži,Fa.

Třídy:  1.C, 1.F, 2.E/1, 2.E/2, 2.F 

Náplň akce a zhodnocení: 

Po příjezdu na Prostřední Bečvu jsme si prohlédli stravovací a ubytovací části hotelu. Po prohlídce jsme se prošli v okolí hotelu, zahráli jsme míčové hry a někteří jsme byli zvědaví na vybavení chatek, ve kterých jsou ubytováváni hosté. Pak jsme zasedli ke slavnostnímu stolu a společně jsme poobědvali. Kuchař nám připravil pravou valašskou kyselici a výborné masíčko s hranolkama a zeleninou. Hodování jsme zakončili sladkou tečkou – ovocnou roládou.  Po jídle si někteří zahráli stolní tenis, jiným se zalíbila hra „Člověče, nezlob se“ ve velkém venkovním formátu a ostatní jen tak odpočívali po dobrém jídle. Při odjezdu domů nám bylo všem líto, že jsme tam nemohli strávit více času.

 –––––––––––––––

Výtvarná soutěž „ Pohled do jiného a přece stejného světa“

Místo konání: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,                            

                           Frýdek- Místek, Pionýrů 2352

Datum: 23. 4. 2014

Vedoucí akce: Mgr. Věra Urbanová

Pedagogický dozor: ––––

Třídy: výtvarné práce žáků 2.E/1,2 ,3.H/2, 3.H

Náplň akce a hodnocení:

Jako každoročně jsme se zúčastnili výtvarné soutěže žáků s poruchami autistického spektra s názvem „Pohled do jiného a přece stejného světa“. Letos se konal již 5. ročník této mezinárodní výstavy.  Mezi „ TOP 17“ se umístil TOMÁŠ KOSTELNÍK, žák 2. roč. oboru „Zahradnické práce“. Tomáš obdržel věcné odměny. Ostatní zúčastnění obdrželi účastnický list a drobné odměny.

–––––––––––––––

Besedy v naší škole s panem Alexandrem Dreslerem (psychologické poradenství a lektorská činnost)

Místo konání: Učebny naší školy

Datum: 23.4., 25.4.2014

Vedoucí akce: Strnad V.

Pedagogický dozor: Průběžně pedagogové

Třídy: 2.A, 3.D/2, 3.D/3, 3.A 

Náplň akce a zhodnocení: Po předchozí dobré zkušenosti s vedením besed ze strany p.A.Dreslera jsem se rozhodl pokračovat ve smysluplné spolupráci s tímto mladým lektorem. Pro žáky 2.A jsem vybral téma Pohlavně přenosné choroby, pro žáky 3.D/2 jsem vybral Rizika PC a netu. Pro žáky 3.D/3 a 3.A jsem vybral téma Právní odpovědnost. Žáci tyto besedy oceňují. Za největší přínos těchto besed považuji ochotu a schopnost našich žáků diskutovat na nejrůznější témata.

Všem pedagogům děkuji za spolupráci při přípravě a zdárném průběhu besed.

Strnad V.

 

–––––––––––––-

Výstava kompenzačních pomůcek 

Místo konání: MŠ a ZŠ speciální Nový Jičín 

Datum: 14.5.2014 

Vedoucí akce: Mgr. Boorová Naděžda a Bc. Svobodová Eva 

Pedagogický dozor: - Mgr. Boorová Naděžda a Bc. Svobodová Eva 

Náplň akce a zhodnocení:

Výstava kompenzačních pomůcek se konala dne 14. 5. 2014 od 900 do 1600 hodin v prostorách MŠ a ZŠ speciální v Novém Jičíně. Probíhala zde prezentace a poradenství odborných firem zabývajících se výrobou, dovozem a prodejem kompenzačních a speciálních pomůcek, didaktickým hraček a odborné literatury. Prezentovala se zde také občanská sdružení, chráněné dílny a také naše škola OU a PRŠ s ukázkami své činnosti a s výrobky naších žáků. Za prezentaci naší školy zodpovídala Mgr. Naděžda Boorová a Bc. Eva Svobodová. 

V Novém Jičíně dne:         14. 5. 2014

Zpracovala: Mgr. Naděžda Boorová

 

 –––––––––––––––––

Hry bez hranic 2014 

Místo konání: Hermelín ranč Nový Jičín

Datum: 7. 5. 2014 

Vedoucí akce: Mgr. Kateřina Dudková

Pedagogický dozor: Dudková, Urbanová, Mynářová 

Třídy: PrŠ, OU – 1.C, 1.F, 2.F, 2.E, 3.H 

Náplň akce a zhodnocení:

Žáci se zúčastnili sportovní akce s názvem: „Hry bez hranic“ na ranči Hermelín v Novém Jičíně. Akce byla věnována žákům a klientům ze speciálních zařízení z okolí Nového Jičína. Žáci plnili nejrůznější úkoly s koňskou tematikou – hod „podkovou“, jízda s kolečkem a možnost povozit se na koních. Odměnou jim byly grilované párky, čaj a sladkosti. Akce se i přes nepřízeň počasí žákům líbila.

Kateřina Dudková

––––––––––––––––––

Dopravní soutěž

Místo konání: Frenštát pod Radhoštěm

                          dopravní hřiště (autocamp)

Datum: 22. 5. 2014

Vedoucí akce: Mgr. Věra Urbanová

Pedagogický dozor: Mgr. Boorová, Mgr.Urbanová, Žiltová,   Gunčágová                                               

Třídy: 1.F,  2.E

Náplň akce a hodnocení:

Tradičně každoročně se ve Frenštátě pod Radhoštěm koná Dopravní soutěž s bohatým programem. Počasí nám letos přálo, bylo krásně slunečno.

Žáci soutěžili po skupinách i jednotlivě v testech pozornosti, znalosti dopravních značek a jízdě na kole nebo koloběžce. Dále vybarvovali semafory a dopravní značky a prokazovali své znalosti.

Naši žáci byli šikovní i v třídění dopravní ch prostředků na silniční, vodní a letecké.

Za své výsledky byl každý odměněn. Akce se vydařila a žáci prožili příjemné

a obohacující dopoledne v kolektivu svých vrstevníků.

Zpracovala: Věra Urbanová

 

––––––––––––––––––––––

Začarovaná písnička

Místo konání: Opava               Datum: 19.5.2014

Vedoucí akce: Mgr. Dagmar Pospěchová        

Pedagogický dozor: D. Pospěchová

Třídy: Martin Klein, 3.H

Náplň akce a zhodnocení:

V letošním roce se v Opavě opět konalo celostátní kolo pěvecké soutěže hendikepovaných spoluobčanů Začarovaná písnička. Jako host byl také letos pozván žák naší školy a vítěz celostátního kola z roku 2012 Martin Klein. Před plným sálem v krásných prostorách odsvěceného Kostela sv. Václava zazpíval písničku Michala Davida Ruská Máša, se kterou roztleskal diváky a sklidil velký aplaus.

Soutěže se zúčastnilo celkem 19 soutěžících ve dvou kategoriích a vystoupili 3 hosté, kromě Martina Kleina také vítězka minulého ročníku Lucie Šarkozyová a skupina neslyšících zpěváčků  Tiché zpívání ze ZŠ A. Hrdličky z Ostravy- Poruby, kteří písničky znakují.

D. Pospěchová

 

–––––––––––––––––––

Besedy se zástupkyní Městské Policie Nový Jičín p.Ilonou Majorošovou 

Místo konání: Učebny naší školy

Datum: 27.5.2014

Vedoucí akce: Strnad V.

Pedagogický dozor: Pospěchová D.

Třídy: 1.A, 1.B, 1.D 

Náplň akce a zhodnocení: Besedy pro žáky 1. ročníků, pod názvem Právní vědomí žáků střední školy, probíhají jednu vyučovací hodinu. Během těchto besed se žáci dozví, mimo jiné, informace o fungování Měst. Policie, o spolupráci s Policií ČR, o ochraně osobních dokladů, atd. Besedy probíhají ve vstřícné atmosféře a přispívají k odstranění případné nedůvěry k policii.

Strnad V.

–––––––––––––––––

Školní výlet ZOO Zlín

Místo konání: ZOO Zlín

Datum: 9. 6. 2014

Vedoucí akce: Mgr. Boorová Naděžda 

Pedagogický dozor: – Mgr. Urbanová Věra, Mgr. Andrýsek Jaromír, Mynářová Marie, Mgr. Boorová Naděžda,

Třídy: - 1.F, 2E/1, 2, 2.F, 3.H 

Náplň akce a zhodnocení:

        Za krásného, slunného počasí jsme společně s MŠ a ZŠ speciální navštívili ZOO Zlín. Prošli jsme si expozice Dálný východ, Etiopie, Japonskou zahradu a nejnovější expozici motýlí louku. Viděli jsme slony, žirafy, zebry, nosorožce, lvy a mnoho jiných zvířat. Po zajímavé prohlídce jsme se v chládku místní, stylové restaurace posilnili výborným obědem a pak jsme se v bezpečí autobusu dopravili ke škole.

Školní výlet se vydařil a žáci jsou bohatší o mnoho zajímavých zážitků a poznatků.

 –––––––––––––––––––

„Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“                

Místo konání:             Sběrný dvůr, Nový Jičín

Datum:                      8. září 2014

 Vedoucí akce:           Segeťová Vl.

Pedagogický dozor:     Krakovský M.

Třídy:                         2. H

Náplň akce a zhodnocení: 

Žáci se účastnili ekologicko-naučné akce na  novém sběrném dvoře v Novém Jičíně. Při vstupu do sběrného dvora mohli žáci odevzdat menší nepotřebný elektrospotřebič, za který dostali drobnou pozornost. Odevzdali např. žehličku, varnou konvici, myš z PC,…Následně jsme byli provedeni sběrným dvorem a seznámeni s jeho významem. Žáci se dozvěděli, co se dál děje s tříděným odpadem, kam se odváží a co se z něho zase může vyrobit. Společně jsme procházeli mezi kontejnery. Všímali jsme si, co vše se do kontejnerů odkládá, sledovali jsme přijíždějící auta, která dovážela nepotřebné věci a zda je správně třídí do jednotlivých kontejnerů. Viděli jsme také nákladní auto, které nakládalo kontejner k odvozu. V další části byli seznámení s barevnými kontejnery, které vidíme stát v našich ulicích, a jsou určené k třídění domovního odpadu.Na závěr jsme měli možnost si zahrát hry s ekologickou tématikou. Za správné plnění úkolů dostali odměnu. Akce byla velmi dobře zorganizována. Téma žáky zaujalo, s paní, která nás prováděla, spolupracovali. Na otázky se zájmem odpovídali a doptávali se na podrobnosti.

Zpracovala: Segeťová

–––––––––––––––––––– 

Návštěva KINA

Místo konání:  Nový Jičín

Film: „Pojedeme k moři“

Datum:  26.6.2014

Vedoucí akce:  Šustalová Xenie

Pedagogický dozor:  Pedagogové školy

Třídy:  Celá škola – OU a PrŠ 

Náplň akce a zhodnocení

Všichni žáci školy, na konec školního roku navštívili místní kino v N.J., kde jim byl promítnut  český film „ Pojedeme k moři“

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné – například pravdu o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje anebo že mu jeho táta lže! Dvakrát týdně tajně odjíždí místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i když má obavu, že se dozví něco, co bude bolet, se rozhodne tomu přijít na kloub. Netuší, že narazil na rodinné tajemství, které má mnohem hlubší kořeny, než se zprvu zdálo…. Jeho odhalení je šokující i čisté svou neokázalou jednoduchostí a lidskostí.(oficiální text distributora- Falcon)

Akce byla hodnocena Všemi velmi kladně.

Akce byla hrazena z OS Růžovka

––––––––––––––––––

Vystoupení Martina Kleina na Slavnostech města  Nového Jičína

Místo konání: Náměstí v Novém Jičíně

Datum: 6.9.2014

Vedoucí akce: Mgr. Dagmar Pospěchová

Pedagogický dozor: Mgr. Dagmar Pospěchová

Třídy:  Martin Klein 

Náplň akce a zhodnocení:

V hlavním programu letošních Slavností města Nového Jičína dostal příležitost poprvé vystoupit na hlavním pódiu Martin Klein, žák 3. ročníku oboru Zahradnické práce. V přesně střeženém čase 15-ti minut zazpíval 4 písničky a od diváků sklidil velký potlesk. Nutno připomenout, že pro Martina není jednoduché vystoupit před takovou spoustou diváků a i přesto, že si pódium nevyzkoušel, což je jindy téměř nutností, na jeho výkonu to vůbec nebylo znát.

Dagmar Pospěchová

–––––––––––––-

Výtvarná soutěž „ Svět není černobílý“

                       XXII. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě

Místo konání: Ostrava                 

Datum: 1. 10. 2014

Vedoucí akce: Mgr. Věra Urbanová

Pedagogický dozor:   -

Třídy: výtvarné práce žáků 1. C, 1. F, 2. F, 2. E

 

Náplň akce a hodnocení:

Letos se již konal XXII. ročník EDH v Ostravě. Jako každoročně jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „ Svět není černobílý“. Mezi 10 nejlepšími se umístily žákyně naši školy Lenka Šmajstrlová a Štěpánka Oczková.

Vyhodnocení výtvarné soutěže proběhlo v Ostravě v Divadle Antonína Dvořáka na slavnostním večeru „Křišťálový kamínek. Nejlepší výtvarníci obdrželi věcné odměny.

Mgr. Věra Urbanová

––––––––––––––––––-

Prožitkový a výukový  pobyt

Místo konání: Frenštát p.R.       Datum: 30.9. – 2.10. 2014

Vedoucí akce: Mgr.Valů Jan           

Pedagogický dozor: Va, Pr, Ho, Ur, Ma, My, Sv, Ži, Fa, Ši

Třídy: Praktická škola

Náplň akce a zhodnocení:

Pobyt se uskutečnil v novém Autokempu ve Frenštátě p.R,  kde byl možný bezbariérový přístup. Žáci se seznámili s okolím města a podnikli řadu vycházek do okolí. Na obtíž jim nebylo ani deštivé počasí. Zároveň se noví žáci vzájemně seznámili a navázali přátelství. Výchovný byl rovněž způsob dopravy na pobyt – autobusem, kdy si žáci sami kupovali jízdné a učili se, jak cestovat bez rodičů. Žákům se pobyt líbil.

                                                                                                    Valů Jan

–––––––––––––––-

Prožitkový výukový program

Místo konání: hotel Lúka, Soláň Beskydy

Datum: 8. 10. – 10. 10. 2014

Vedoucí akce: Mgr. Xenie Šustalová

Pedagogický dozor: Mgr. Xenie Šustalová, Mgr. Dagmar Pospěchová,

                                 Mgr. Jaromír Andrýsek, Irena Hegerová, Jarmila Polášková,

                                                Vladimíra Segeťová, Kateřina Škubalová

Třídy: vybraní žáci 1.A, 1.B, 2.D/1, 1.H

Náplň akce a zhodnocení:

     Prožitkový výukový pobyt měl turisticko-sportovní a ekologické zaměření. Nemalý význam měla rovněž rekreace a prožitkovost. Program byl přizpůsoben počasí, které nám přálo, proto mohli žáci trávit převážnou část pobytu venku.

     První den po obědě jsme se vydali na osvěžující túru k informačnímu centru Soláň a ubytovacímu zařízení Čarták. Jejím cílem bylo zmapovat okolí hotelu a najít nejbližší kontejnery na tříděný odpad. Po návratu a večeři se uskutečnila beseda a audiovizuální projekce zaměřená na třídění a další zpracování odpadu.

Druhý den dopoledne jsme ve společenské místnosti hotelu vytvářeli „Jmenovky“, ve které měli žáci vyjádřit své emoce a sny. Následovaly aktivně seznamovací hry. Odpoledne proběhlo v okolí hotelu sbíráni a třídění odpadu. Uskutečnil se branný závod, při kterém žáci mohli uplatnit své znalosti a pohybové dovednosti. Až do večere pak probíhaly sportovní aktivity. – fotbal, discgolf, jenga, petang. Báječnou atmosféru celého dne korunovala diskotéka pod záštitou paní učitelky Pospěchové.

Poslední den po snídani se vyhodnotily veškeré sportovní a herní aktivity. Zhodnotil se průběh celého pobytu jak učiteli, tak žáky, kteří si z něj odnesli nejen své věci, ale také kupu zážitků, mnoho zkušeností i dovedností. Učili se toleranci a budování pozitivních vztahů k ostatním lidem i k sobě samým, ke sportu a přírodě.

–––––––––––––-

Den sociálních služeb

Místo konání:   Nový Jičín               Datum:  10. 9. 2014

Vedoucí akce:   Mgr.  Šustalová  Xenie          

Pedagogický dozor:  Janáčová Jarmila, Žiltová Renata

Třídy: 2A/a, 2A/b 

Náplň akce a zhodnocení:

Ve středu 10. září 2014 se na Masarykově náměstí v Novém Jičíně konal ,,Den sociálních služeb“. Učitelky OV společně s žáky 2. ročníků napekly 100 kusů kynutých tvarohových koláčků s povidly a máslovou posypkou. Dále také připravili tři druhy chuťovek. První byly šunkové zdobené vykrajovanou zeleninou, druhé zdobila lososová pěna společně s černými olivami a třetí poté sýrová pěna s chutným loveckým salámem a kolečky čerstvého pórku a červené cibulky. Dále žáci podélně rozkrájeli 100 kusů celozrnných baget, které vkusně natřeli pomazánkou. Kolečka salámů, které na ně naskládali, dozdobili listem salátu, proužky červené a žluté papriky, petrželkou a rajčaty. Hotové bagety zabalili do fresh folie a vzorně naskládali do připravených krabic. Žákům se výrovky moc líbily a měli na ně také chuť. 

––––––––––––––––––

Studénecký Kapřík – 9.ročník 

Místo konání:Studénka – Dělnický dům                        Datum: 21. 10. 2014

Vedoucí akce: Mgr. Naděžda Boorová           

Pedagogický dozor: Boorová, Šimíčková, Obodová, 

Třídy: 1 F/1,2

Náplň akce a hodnocení:

Dne 21. října 2014 se třída 1.F/1,2, účastnila akce „Studénecký Kapřík“, která se konala v Dělnickém domě ve Studénce. Na této akci byli žáci ze základních škol speciálních, ZŠ praktických a klienti z chráněných bydlení. Akci jsme zahájili soutěži ve skládání loga vodníka a potom nás přišel pobavit klaun Karolína s Josefínou. Se zaujetím jsme sledovali také vystoupení mažoretek ze ZŠ Studénka. Nakonec jsme soutěžili v tanci a zatancovali si společně s kamarády na diskotéce pod vedením DJ Paula Doctora. Akce se nám líbila a těšíme se na další ročník Studéneckého Kapříka.

Zpracovala: Mgr. Naděžda Boorová

–––––––––––––––––-

GEMMA

Místo konání:   Nový Jičín               Datum:  22. – 23. 10. 2014

Vedoucí akce:   Mgr.  Šustalová  Xenie          

Pedagogický dozor:  Janáčová Jarmila, Matonohová Lenka

Třídy: 1A/b, 1B/b 

Náplň akce a zhodnocení:

Ve dnech 22. – 23. října 2014 pořádal KVIC Nový Jičín 22. ročník přehlídky středních škol – GEMMU 2014. Na tuto akci učitelky OV s žáky 1. ročníků napekly a nazdobily veselé perníčky a velmi chutné čokoládové čtyřlístky. Každý kousek zabalili zvlášť do průhledného a pevného sáčku, který vkusně uzavřeli a opatrně narovnali do připravených krabic. Žákům se pečení, vykrajování a tvoření výrobků moc líbilo, při čemž zažili i spoustu legrace a rozvili své kreativní myšlení.

                                                                          Nový Jičín dne 20. 10. 2014

                                                                                                    Janáčová Jarmila

–––––––––––––

FARMÁŘSKÉ TRHY

Místo konání:   Nový Jičín              

Vedoucí akce:   Mgr.  Šustalová  Xenie

Pedagogický dozor:  Matonohová Lenka

Třídy: 1,2,3. ročník 

Náplň akce a zhodnocení:

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2014 pořádalo město Nový Jičín FARMÁŘSKÝ TRH. Na tuto akci učitelky OV s žáky 1, 2, 3. ročníků napekli a nazdobili moučníky spolu s drobnými cukrářskými výrobky. Z těchto chutných výrobků vytvořili vkusné balíčky, které byly vyhotovené z papírového tácku a průhledného pevného sáčku, který uzavřeli a opatrně narovnali do připravených krabic. Takto připravené balíčky s učitelkou OV dva žáci prezentovali, nabízeli na farmářském trhu. Žákům se pečení, vykrajování a tvoření výrobků moc líbilo, přičemž zažili i spoustu legrace a rozvinuli své kreativní myšlení.                                                                                             

 UOV: Matonohová Lenka

––––––––––––––

Rodinné centrum PROVÁZEK

Místo konání:   Nový Jičín               Datum:  13. 11. 2014

Vedoucí akce:   Mgr.  Šustalová  Xenie          

Pedagogický dozor:   Matonohová Lenka, Žiltová Renáta

Třídy: 1.B/a, 2.A/a

Náplň akce a zhodnocení:

Dne 13. listopadu 2014 pořádalo rodinné centrum PROVÁZEK konferenci –  SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ aneb rodič v práci. Na tuto akci učitelky OV s žáky 1. a 2. ročníků připravili raut, který byl složen ze 100 ks smažených řízečků, 8 ks masových rolád, 50 ks sýrových rolek, 100 ks chlebíčků a zeleninových salátů. Tyto výrobky byli vkusně naaranžované na porcelánových talířích, mísách a tácech. Chlebíčky byli seřazené do přepravných bedýnek a vše pečlivě zabalené fresch fóliemi. Žákům se pečení, smažení a tvoření výrobků moc líbilo, využili zde své doposud získané učební znalosti, přičemž zažili i spoustu legrace a rozvinuli své kreativní myšlení.            

 

Matonohová Lenka

 

–––––––––––––––

Den otevřených dveří s vánoční výstavou

Místo konání: budova školy          Datum: 10.- 11.12.2014

Vedoucí akce: Mgr. Dagmar Pospěchová            

Pedagogický dozor:

Třídy:

Náplň akce a zhodnocení:

Tak jako v předchozích letech, i tento rok se naše škola otevřela široké veřejnosti. Návštěvníci měli 10.12.2014 možnost zhlédnout nejen vánočně vyzdobené prostory budovy, ale také již tradiční výstavu prácí žáků a pedagogů školy. Inspirací pro přítomné účastníky byly nepochybně cukrářské výrobky žáků studujících obor Kuchařské práce, dále vánoční svícny, věnce a ozdoby žáků, kteří se věnují oboru Zahradnické práce a kovové výrobky žáků oboru Strojní a zámečnické práce. Pozadu nezůstali ani žáci Praktické školy, kteří se mohli pochlubit výšivkami, výrobky z papíru i jiných materiálů. Ve čtvrtek 11.12. si přišli výstavu prohlédnout děti pozvaných základních a mateřských škol a žáci našeho učiliště. Vzhledem k dlouholeté tradici vánoční výstavy v naší škole je účast rok od roku větší, což je odměnou nejen žákům, ale také učitelům, kteří výstavu každoročně společnými silami připravují

D. Pospěchová

 –––––––––––––––––

Mikulášské posezení seniorů DPS   

 

Místo konání:   Nový Jičín                    Datum:  16. 12. 2014

Vedoucí akce:   Mgr.  Šustalová  Xenie          

Pedagogický dozor:  Janáčová Jarmila, Matonohová Lenka

Třídy: 2A/a, 2A/b 

Náplň akce a zhodnocení:

Dne 16. 12. 2014 se konala akce ,,Mikulášské posezení seniorů DPS“. Na tuto akci učitelky OV společně s žáky 2. ročníků napekly chutné makové záviny s  rozinkami. Poté žáci vyšlehali sýrovou pěnu, kterou vkusně nanesli na plátky čerstvé veky. Velmi se jim podařilo ozdobit je kornoutky z dvou druhů salámů. Jejich kreativita se odrazila v sýrových motýlcích, které s radostí žáci vykrajovali velkými i malými formičkami. 140 kusů chlebíčků nakonec ozdobili nakrájenou zeleninou. Chlebíčky i nakrájené záviny vzorně urovnali do připravených krabic. Žáci byli pochváleni a s sebou si domů odnesli velmi příjemnou zkušenost.

                                                                                    Nový Jičín 18. 12. 2014

UOV: Janáčová Jarmila

–––––––––––––––

Vánoce ve městě 

Místo konání: Zámek, Nový Jičín                 Datum: 5.12.2014

Vedoucí akce: Ivana Fabíková  

Pedagogický dozor: Fabíková, Marková, Hošáková

Třídy: 2.F/1, 2.F/2 

Náplň akce a zhodnocení: Žáci se seznámili s vánočními tradicemi :

                                                 zdobení perníčků, pečení cukroví,

                                                 stloukání másla a výroba dárečků.

                                                 Vánoční tradice se setkaly s velkým

                                                 zájmem žáků.

 

–––––––––––––––––––––––-

Zimní prožitkový pobyt na horách

Místo konání: Beskydy Soláň – hotel Čarták

 Datum: 3. 3. – 6. 3. 2015

Vedoucí akce: Mgr. Xenie Šustalová

Pedagogický dozor: Mgr. Xenie Šustalová, Mgr. Jaromír Andrýsek,          

                                    Mgr. Dagmar Pospěchová, Jarmila Polášková, 

                                    Vladimíra Segeťová

Třídy: 1. A, 1. B, 1. H, 2. A, 2. D/1, 3. A, 3. D 

Náplň akce a zhodnocení:

Zaměření zimního prožitkového pobytu bylo sportovně-zábavní. Jeho cílem byl tedy nejen rozvoj dovedností žáků v oblasti běžeckého lyžování, ale v souladu s názvem akce jsme se snažili i o to, aby naši svěřenci zakusili spoustu nevšedních zážitků. Počasí a sněhové podmínky umožňovaly obojí. Program byl vskutku bohatý. Sestával z nácviku základních lyžařských dovedností a následného tréninku, z poučných přednášek, dále z nesčetných pohybových, sportovních i společenských her a též z exkurze do sklárny v Karolínce. Nabyté „běžkařské“ zkušenosti mohli žáci uplatnit při závodu v běhu na lyžích. Poslední večer korunovala diskotéka. Přítomní měli na této akci příležitost osvojit si nejen dovednosti běžeckého lyžování, nýbrž zároveň se učit týmové spolupráci, odpovědnosti za výsledek své práce i kolektivního díla, testovat své fyzické i mentální schopnosti. I díky pozitivním ohlasům účastníků se odvažuji říci, že to byla akce zdařilá, tj. mnohostranně obohacující. Poděkování – městu Nový Jičín za poskytnutí GRANTU a OS Růžovka za poskytnutí finanční podpory. 

–––––––––––––––-

Velikonoční jarmark 

Místo konání:   Nový Jičín               Datum:  1. 4. 2015

Vedoucí akce:   Mgr.  Šustalová  Xenie

Pedagogický dozor:  Janáčová Jarmila

Třídy: 1. – 3. ročník 

Náplň akce a zhodnocení:

Dne 1. 4. 2015 se konal na Masarykově náměstí v Novém Jičíně tradiční velikonoční jarmark. Součástí jarmarku byl nejen kulturní program a atrakce pro děti, ale také možnost zakoupení velikonočních dekorací, kraslic, květin a plno ručně vyrobených výrobků. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, masné výrobky, sýry a plno dalších pochoutek. Naše škola se této akce zúčastnila s nabídkou balíčků cukroví, které připravili naši žáci s učitelkami OV.

Balíčky  cukroví nabízeli žáci přes OS Růžovka  ve stánku označeném logem a názvem školy.   Nabízené zboží se těšilo celkem velkému zájmu kupujících, již v 11 hodin dopoledne byly všechny balíčky prodány.  Avšak nám počasí příliš nepřálo, žáci se velmi snažili a všechno zboží prodali. 

–––––––––––––––-

SOUTĚŽ – ZLATÁ VAŘEČKA 2015

Místo konání: OU a PrŠ  Hlučín           Datum: 26. 3. 2015

Vedoucí akce: uč. Pavlicová            

Pedagogický dozor: Mgr. Ilona Šustalová, Mgr. Xenie Šustalová , uč. Pavlicová

Náplň akce a zhodnocení: žákyně třetího ročníku – Nela Vargová a Markéta Heinzká se zúčastnily soutěže „ Zlatá vařečka 2015“ v Hlučíně na téma – Syrově a zdravě.

Připravily  – Polníčkový salát se sýrem na dvě porce.  Soutěžilo 10 družstev – jmenovitě zástupce OU z celého okresu – Albrechtice, Bruntál, Frýdek Místek, Třinec, Kroměříž, Hlučín, Lipová – lázně, Ostrava – Poruba, Nový Jičín a z největší dálky až se Slovenska – Kysucké  Nové Město. Naše děvčata obsadila krásné 4. místo a patří jim zaslouženě pochvala za vzornou reprezentaci školy.     Uč. Pavlicová

–––––––––––––-

Cena APLAUS 2015 

Místo konání: Praha              Datum: 1.4.2015

Vedoucí akce: Mgr. Ilona Šustalová 

Náplň akce a zhodnocení:

Starosta Nového Jičína nominoval naší školu na cenu Aplaus 2015(tým Apla Praha vyhlásil již 3. ročník). Jedná se o ocenění jednotlivců i institucí, které pomáhají lidem s autismem. Nevyhráli jsme (v naší kategorii bylo 11 nominovaných institucí), ale dostali jsme cenu projektu Společně to zvládneme (TWCM). Do Prahy na vyhodnocení jela ředitelka školy společně se zástupcem města – s Mgr. Danielou Susíkovou.

––––––––––––––-

Velikonoční výstava 

Místo konání: Budova školy, herna (tělocvična), Nový Jičín

Datum: 1. dubna 2015

Vedoucí akce: Bc. Eva Svobodová, Mgr. Dagmar Pospěchová   

Náplň akce a zhodnocení:

1.dubna to opět vypuklo – pozvaní hosté, žáci škol a veřejnost se přišli podívat na velikonoční výstavu, kterou uspořádala naše škola, tentokrát v prostorách tělocvičny. Větší prostory, které tělocvična poskytla, byly pro instalaci vystavovaných exponátů výborné a tak žáci a učitelé mohli rozšířit ukázky svých prací a velikonočně naladit návštěvníky výstavy. Na výstavě, která proběhla v době od 1000 do 1630 hodin se bylo na co dívat a na nezájem si vystavovatelé opravdu nemohli stěžovat, o čemž svědčila velká návštěvnost a značný zájem o výrobky. Vystavované exponáty připravili jak žáci jednoleté a dvouleté Praktické školy, tak i žáci učebních oborů „Stravovací a ubytovací služby“, „Strojírenské práce“, „Zahradnické práce“ a pedagogové naší školy. 

Zpracovala: Bc. Eva Svobodová

–––––––––––––––– 

Jarní prožitkový pobyt na horách

Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm – Hotel Bečva

Datum: 14. 4. – 17. 4. 2015

Vedoucí akce: V.Strnad

Pedagogický dozor: J.Horutová, M.Krakovský, V.Segeťová, J.Andrýsek, N.Boorová, P.Šimíčková, K.Žiltová, P.Hošáková, I.Fabíková, M.Mynářová, A.Marková, K.Škubalová, E.Svobodová, V.Strnad                                   

Třídy: 1.H, 2.H, 3.H, 1.C, 1.F/1, 1.F/2, 2.F/1, 2.F/2, 2.E/1, 2.E/2, 1.A

Náplň akce a zhodnocení:

Jarního prožitkového pobytu se účastnilo 42 žáků, 9 rodičů žáků a 14 pedagogických pracovníků. Cestu do Rožnova a zpět jsme pojali jako nácvik sociálního chování a samostatnosti – jeli jsme hromadnými dopravními prostředky. Každá skupina žáků jela jinými spoji, vlakovými i autobusovými. Někteří žáci (imobilní) přijeli auty. Ubytování v centru města v Hotelu Bečva bylo velmi užitečné, neboť se všichni žáci pohodlně dostali k nabídnutým aktivitám. Pedagogové vybírali vždy nejvhodnější program pro žáky své skupiny: chodili jsme na vycházky, do solné jeskyně, podívali jsme se do ruční výrobny svíček, hráli jsme stolní tenis, šipky, navštívili jsme farmu s chovem koní, skanzen, hráli jsme bowling (ve kterém byli všichni žáci úspěšní) a chodili jsme se koupat na bazén, ve kterém jsme nejen plavali, ale také jsme se sklouzli na tobogánu a relaxovali ve vířivce. A jak to na příjemném setkání lidí bývá, žáci si rádi koupili něco dobrého na mlsání. Na rozloučenou s pobytem zněla hotelem taneční hudba, kterou žáci s úsměvem přivítali. A každý den nás vítalo a provázelo slunce. Poděkování patří usměvavým žákům a pedagogům, zaměstnancům Hotelu Bečva, kteří nám poskytli báječný servis a také všem, kteří pomohli žákům snížit finanční náklady na tento pobyt: Městu Nový Jičín za poskytnutý grant, Občanskému sdružení Růžovka a také soukromému sponzorovi.

                           Všem díky za krásné dny

23.4.2015                            Vladimír Strnad

 

–––––––––––––––––––-

HRY BEZ HRANIC NA KONÍCH

Místo konání: RANČ HERMELÍN  NOVÝ JIČÍN         

Datum: 13. 5. 2015

Vedoucí akce: Mgr. Věra Urbanová

Pedagogický dozor: Mgr. N. Boorová, M. Mynářová, Mgr.V.Urbanová               

 Třídy: Vybraní žáci z 1.C, 1.F,  2.F,  2.E,  1.H,  2.H

Náplň akce a hodnocení:

Jako každoročně jsme se na ranči Hermelín zúčastnili sportovní akce „Hry bez hranic na koních“. Pro žáky byl připraven bohatý program.

Žáci soutěžili po skupinách. Na jednotlivých stanovištích soutěžili např. v pletení koňského ohonu, házení podkovy na cíl, zametání dvorku, přebírání obilovin a luštěnin. Na každém stanovišti je čekala sladká odměna. Nejvíce se žákům líbila jízda na koních a jízda v kočáře.

Pro žáky bylo připravené i občerstvení. Na slavnostním vyhodnocení každá skupina dostalo diplom a mnoho sladkostí. Akce se vydařila a žáci prožili příjemné a obohacující dopoledne.

Zpracovala: Věra Urbanová

––––––––––––––––––

TANEČNÍ KOLONA

Místo konání: kulturní sál ZK Varroc Listing Systems, s.r.o.,

 Datum: 10.dubna 2015

Vedoucí akce: Mgr. Xenie Šustalová

Pedagogický dozor: učitelé školy

Třídy: žáci školy, kteří se přihlásili

Náplň akce a zhodnocení:

Dvořákova hudba zahájila taneční kolonu

Již šestnáctý ročník Taneční kolony Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně byl zahájen v pátek 10. dubna za tónů klasiky. Přibližně čtyřicet tanečních párů slavnostně nastoupilo na parketu sálu ZK Varroc Listing Systems, s.r.o.,  kde na hudbu Antonína Dvořáka z opery Rusalka předvedli úvodní polonézu.  Ladné pohyby, náročná choreografie a navíc poprvé zcela nový tanec byl oceněn  bouřlivým  potleskem. Nejen tento nový tanec, ale i mazurku, polku, jive, valčík, cha-chu, pomádu a oblíbený ptačí tanec se žáci učili v rámci výuky ve škole,  zároveň  s pravidly společenského chování. Pro mnohé žáky bylo toto seznámení se základními druhy tanců novou životní zkušeností, neboť nemají možnost zúčastňovat se běžných tanečních kurzů. Závěrečným tancem byl již tradičně tanec s rodiči jako poděkování za podporu nejen v tento slavnostní den.

                Příjemným odkloněním od klasiky pak bylo doprovodné vystoupení lektorky z tanečního studia Circus! Dance studio Nový Jičín Evy Glogarové a teprve devítileté Natálie Pernické. Jejich pole dance – tanec na tyči, sledovalo se zatajeným dechem nejen publikum, ale i žáci. Třešinkou na dortu byla i vystoupení závěrečných ročníků učebních oborů. Žáci oborů Stravovací a ubytovací služby a Strojírenské práce vnesli na parket energii a nespoutanost rokenrolu, kterou tančili na píseň hlavního propagátora tohoto stylu Elvise Presleyho. Zatím co žáci oboru Zahradnické práce, předvedli klasickou společenskou událost a to přehlídku svatebních šatů. Žáci prezentovali svatební modely, které ochotně zapůjčil svatební salon Mary may. Sami žáci si vytvořili vypichované svatební kytice, kytičku na klopu tak zvanou korsáž a kytici do vlasů. Po tomto náročném programu následovala volná taneční zabava. K tanci i poslechu hrála skupina TNT z Příbora.

                Na úspěchu celé akce se význačně podílel i moderátor Rostislav Čubok spolu s discojokeyem Pavlem Kalinou, kterým patří velký dík, jakož i všem třem stovkám spokojených účastníků. Za fotografické zachycení celého průběhu naší školní kolony moc děkujeme Lence Malinové. Letošní ročník by se neobešel bez laskavé podpory sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme a věříme, že i příští rok bude kolona stejně úspěšná.

––––––––––––––

Beseda s Alexandrem Dreslerem

Místo konání: Učebna školy

Datum: 4.5.2015

Vedoucí akce: V.Strnad

Pedagogický dozor: A.Macíčková

Třídy: 2.A a 2.D/2

Náplň akce a zhodnocení: Pro žáky druhého ročníku jsme opět připravili zajímavé povídání na téma Pohlavně přenosné choroby a antikoncepce. Na toto téma jsme pozvali pana A,Dreslera, který už několikrát v naší škole s žáky besedoval. Žáci si se zájmem poslechli názor mladého člověka a následně se zapojili do diskuse. Dovednost diskutovat se jistě musí v člověku pěstovat. Jsem rád, že se tato beseda vydařila.

––––––––––––-

Beseda s tiskovou mluvčí Městské Policie Nový Jičín

paní Ilonou Majorošovou 

Místo konání: Učebny školy

Datum: 21.5.2015, 26.5.2015

Vedoucí akce: V.Strnad

Pedagogický dozor: J.Andrýsek, A.Macíčková

Třídy: 1.A, 1.B, 2.D/1 

Náplň akce a zhodnocení: Cílem besedy bylo předat žákům informace o tom, co by měli ve svém věku vědět o osobních dokladech a celkově o právním vědomí žáka střední školy. Žáci ocenili věcné informace a vysvětlení konkrétních dotazů.

 ––––––––––––

Ekologická výchova 

Místo konání: OUaPrŠ N. Jičín      Datum: 26. 5. 2015

Vedoucí akce:  Marková Anna  

Pedagogický dozor: Mar., Sv., Žil., Šim.

Třídy:  1. C, 1. F, 1. H

Náplň akce a zhodnocení:

Ekologická výchova zaměřená na odpady a jejich třídění a zpracování. Žáci se formou hry zapojili do praktických aktivit třídění odpadků, jejich recyklace – z novinové papírové hmoty si vyrobili srdíčko dle svých představ, sami si jej také nazdobili.Vybarvováním pracovních listů si zopakovali třídění odpadů. Žáci byli aktivní, přednáška se jim líbila. Z tvůrčí činnosti byli nadšeni.

––––––––––––––-

Exkurze do firmy Pamet a NC Line s.r.o.

Místo konání: Suchdol n/O  

Datum: 18.6.2015

Vedoucí akce: Mgr. Dagmar Pospěchová     

Pedagogický dozor: Mgr. Dagmar Pospěchová, Jarmila Polášková

Náplň akce a zhodnocení:

Exkurze se zúčastnila třída 2.D/1.

Po příjezdu do Suchdola nad Odrou jsme nejprve navštívili firmu Pamet. Zabývají se zde lisováním kovových dílů, svařováním v ochranné atmosféře, vrtáním, vyvrtáváním otvorů a podobně.

Po prohlídce Pametu jsme přešli do firmy NC Line, která je dvakrát tak větší než Pamet (pracuje zde přibližně 800 zaměstnanců). Firma NC Line s. r. o. se zabývá zpracováním plechů dle požadavku zákazníka na CNC strojích – CNC pálení laserem, CNC vysekávání na vysekávacím stroji, ohýbání na CNC ohraňovacích lisech atd. Dodává plechové díly pro zákazníky z České republiky, ale také z Německa, Anglie, Belgie, Francie, Holandska nebo Dánsko. V současné době tvoří více jak 70% odbytu export do těchto zahraničních zemí.

Exkurze byla velice zajímavá, viděli jsme mnoho strojů, které vidíme pouze na obrázcích a zpáteční pěší cesta do Nového Jičína nám uběhla v krásném počasí velice rychle.

Mgr. Dagmar Pospěchová

 

 

––––––––––––––––––

Jiřinkové slavnosti

Místo konání: Kunín

Datum: 12.9.2015 – 13.09.2015

Vedoucí akce: Mgr.Šustalová Xenie,   Kolypková Petra

Pedagogický dozor: Segeťová V., Sochová P., Ing. Horutová J.

Třída: 2. H, 3. H 

Náplň akce a zhodnocení: Letos poprvé se žáci naší školy účastnili Jiřinkových slavností v Kuníně. Podíleli se na ní všechny obory školy včetně žáků Praktické školy. Kuchaři upekli bábovku ozdobenou marcipánovými jiřinkami, perníčky ve tvaru jiřinek a vytvořili aspikové misky s živou jiřinkou. Zámečníci zhotovili z plechu květinu jiřinku a žáci Praktické školy se nechali vyfotit s živou jiřinkou. Stěžejní práci odvedli naši zahradníci. Společně s panem Ing.Kubálkem vytvořili aranžmá z živých květin. Všechny vazby z květin byly instalovány v zámku  Kunín a v zahradnictví Kubálek. Ohlas i návštěvnost na výstavě byla veliká, což svědčí o úspěchu celé akce. Video k nahlédnutí ZDE.

Kolypková Petra

 

–––––––––––––––

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Místo konání:   Nový Jičín               Datum:  16. 9. 2015

Vedoucí akce: Mgr.  Šustalová  Xenie          

Pedagogický dozor: Matonohová L.                      

 Třídy: 2.B/2

Náplň akce a zhodnocení:

Dne 16. září pořádalo město Nový Jičín DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Na tuto akci učitelka OV s žáky 2. ročníků napekli a nazdobili velmi chutné linecké kytičky, které vkusně zabalili a vše opatrně narovnali do připravených přepravních bedýnek. Žákům se pečení, vykrajování a tvoření výrobků moc líbilo, přičemž zažili i spoustu legrace a rozvinuli své kreativní myšlení.

 –––––––––––––

JEZDECKÁ OLYMPIÁDA

Pořadatel: ZŠ a MŠ SPECIÁLNÍ NOVÝ JIČÍN

Místo konání: RANČ HERMELÍN NOVÝ JIČÍN

Datum: 8. 10. 2015

Vedoucí akce: Mgr. Věra Urbanová

Pedagogický dozor: Urbanová, Mynářová, Krakovský

Třídy: vybraní žáci 1.H, 2.H, 3.H, 1.C, 1.F, 2.F, 2.E

Náplň akce a hodnocení:

Letos se konal již 12. ročník JEZDECKÉ OLYMPIÁDY na Ranči Hermelín v Novém Jičíně. Žáci byli rozděleni do 3 kategorií. Kategorie A – „zdatní jezdci“, kategorie B – „ méně zdatní jezdci“, kategorie C „- méně odvážní jezdci“. Žáci plnili různé disciplíny (např. jízdu cvalem, přes překážky, hod na terč apod). Nejšikovnější jezdci získali medaile. Všichni jezdci dostali drobné odměny a diplom. Pro jezdce i diváky bylo připraveno občerstvení.  Atmosféra na olympiádě byla výborná a žáci jsou bohatší o nové zážitky. 

Zpracovala: Věra Urbanová

––––––––––––––-

Prožitkový pobyt 1. ročníků OU

Místo konání: Soláň – „Čarták“

Datum: 14. – 16. 10. 2015

Vedoucí akce: Mgr. Xenie Šustalová

Pedagogický dozor: Mgr. J. Andrýsek, Mgr. D. Pospěchová, Mgr. O. Ottová, J. Polášková, V. Pavlicová, A. Marková, V. Segeťová, M. Krakovský,                                 

Třídy: 1. A, 1. B, 1. H, 1. D

Náplň akce a zhodnocení:

Prožitkový pobyt 1. ročníků nalezl utěšené zázemí v malebném prostředí Hostýnsko-vsetínské hornatiny – na Soláni (hotel „Čarták“). Přestože počasí nebylo optimální a některým outdoorovým aktivitám pomyslně činilo přítrž, program byl bohatý a pestrý a žákům nabízel vrchovaté fyzické, psychické i sociální vyžití. První den po obědě jsme vyrazili na „vydatnou“ procházku do okolí našeho hotelu. Během ní si žáci zahráli několik pohybových her a vzájemně se „okoukali“. Večer proběhl ve znamení společenských aktivit zaměřených na seznámení a poznání, případně navázání nových vztahů. Některé z aktivit měly silný emoční náboj a vyvolávaly v aktérech neutuchající salvy smíchu. Druhý den ráno po snídani žáci samostatně vypracovávali úkol, jenž otázkami vybízel k „sebeohledávání“ a sebepoznávání. Nato se konala přednáška věnovaná třídění odpadu a po jejím skončení se dostalo i na činnosti podporující osobní odpovědnost, spolupráci i budování týmu. Odpoledne se uskutečnil branný závod, v jehož rámci si účastníci mohli otestovat své pohybové schopnosti a dovednosti a zároveň byly ověřeny i jejich poznatky a vědomosti třeba z enviromentální výchovy. Dokud bylo shůry dáno, tj. dokud přálo počasí, skýtala se žákům příležitost nacházet rozptýlení v různých sportovních kláních na tamním hřišti. Po večeři korunovala úspěšný den vytoužená diskotéka, prokládaná zábavnými soutěžemi. Ohlasy žáků na akci mluví jednohlasně: Líbilo se!

–––––––––––––––––

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA

Místo konání: Frýdek Místek   

Datum: 24. 25. 9. 2015

Vedoucí akce: Mgr. Jan Valů

Pedagogický dozor: Mgr.J.Andrýsek, M.Krakovský, DiS.P.Hošáková,

                                    Ing.J.Horutová, Mgr.J.Valů

Třída: vybraní sportovci – Fojtík 1.H, Pohořelská 2.F/1, Lenhard 2.F/2

           Hrušovský 2.F/2,  Lubojacký 2.F/1, Müller 3.H, Vlček 1.A,

           Černoch 2.H, Šebesta 1.H, Mikunda 2.H                     

Náplň akce a hodnocení:

24.9. jsme zahájili olympiádu na Podolánkách v Hotelu Srdce Beskyd. Zúčastnili jsme se slavnostního zahájení, soutěží a vycházky. Večer se konala diskotéka.

25.9. jsme přejeli do FM na stadion Slezan, kde bylo zahájena Sportovní olympiáda v lehké atletice. Soutěžilo se v jednotlivcích i ve družstvech v šesti disciplínách. Nejlépe se umístil celkově Müller na 4. místě a ve družstvech jsme se umístili na 13. a 1. Místě a získali jsme putovní pohár. Reprezentovali dvě družstva : OU a Autisté.

––––––––––-

Studénecký kapřík – 10. ročník

 

Místo konání:Studénka – Dělnický dům                              Datum: 20. 10. 2015

Vedoucí akce: Mgr. Naděžda Boorová 

Pedagogický dozor: Boorová, Šimíčková

 

Třídy: 1 F/1,2

Náplň akce a hodnocení:

Dne 20. října 2015 se třída 1.F/1,2 účastnila akce „Studénecký kapřík“, která se konala v Dělnickém domě ve Studénce. Na této akci byli žáci ze základních škol speciálních, ZŠ praktických a klienti z chráněných bydlení. Se zaujetím jsme sledovali vystoupení zpěváka Pavla Nováka mladšího a také jsme si zazpívali a zatancovali. Nakonec jsme se s Pavlem Novákem i vyfotili. Akce se nám líbila a těšíme se na další ročník Studéneckého kapřík

–––––––––––––––-

Výtvarná soutěž „ Červená, modrá fiala aneb Zpěv a tanec spojují.

Místo konání: Ostrava                

Datum: 7. 10. 2015

Vedoucí akce: Mgr. Věra Urbanová

Pedagogický dozor:   -

Třídy: výtvarné práce žáků 1. C, 1. F, 2. F, 2. E

Náplň akce a hodnocení:

Letos se již konal XXIII. ročník EDH v Ostravě. Jako každoročně jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Červená, modrá fiala aneb Zpěv a tanec spojují“. Nejzajímavější a nejzdařilejší práce byly vystaveny během konání letošních Evropských dnů handicapů. Mezi 10 nejlepšími se umístil Roman Macháň.

Vyhodnocení výtvarné soutěže proběhlo v Domě kultury města Ostravy na slavnostním večeru „Křišťálový kamínek“. Nejlepší výtvarníci obdrželi věcné odměny.

Poznámka: bez fotodokumentace

Zapsala: Mgr. Věra Urbanová

––––––––––––––––-

Den otevřených dveří s vánoční výstavou

Místo konání: budova školy

Datum: 9.-10.12.2015

Vedoucí akce: Mgr. Anna Macíčková            

Pedagogický dozor: všichni pedagogičtí pracovníci

Náplň akce a zhodnocení:

Tyto dva dny byla naše škola otevřena všem zájemcům o prohlídku prostor naší školy. Samotní žáci školy měli možnost si prohlédnout výstavku ještě i ve čtvrtek. Byly zpřístupněny všechny učebny, cvičné kuchyně, dílny a ubytovací prostory pro žáky. Do školy přicházeli nejen rodiče s dětmi, které mají zájem o studium na naší škole, ale i bývalí žáci a pracovníci, lidé jako jednotlivci i zástupci škol a úřadů spolupracujících s naší školou. Měli možnost vidět výrobky žáků a pedagogů Odborného učiliště i Praktické školy, sdílet slavnostní i vánoční atmosféru školy. Výrobky byly velmi nápadité a pěkné, z přírodnin, kovu, papíru, keramiky, textilních materiálů i potravin, prezentovaly zaměření našich učebních oborů i tříd Praktické školy. Díky patří všem, kteří se přípravě i zdárnému průběhu těchto dní věnovali. Fotky k nahlédnutí budou ZDE.

Mgr. Anna Macíčková

–––––––––––––––––

Zimní prožitkový pobyt na horách

Místo konání: Beskydy – Soláň

Datum: 8. – 11. března 2016

Vedoucí akce: Mgr. Xenie Šustalová

Pedagogický dozor: Mgr. Jaromír Andrýsek, Mgr. Anna Macíčková, Mgr. Olga Ottová, Žiltová Kamila, Jarmila Polášková, Škubalová Kateřina                                                         

Vzhledem k neuspokojivým sněhovým podmínkám byl náš zimní pobyt orientován především na turistiku a rozličné hry. Program i tamější prostředí skýtaly bohaté fyzické a psychosociální vyžití. V rámci teoretické výuky byli žáci seznámeni s jednotlivými styly běhu na lyžích, absolvovali přednášku o horské turistice, v jejímž průběhu se jim dostalo poučení o chování na horách a pravidlech FIS. V souladu se zaměřením akce jsme podnikli několik osvěžujících a kratochvilných procházek. Své individuální dovednosti a schopnosti, jakož i smysl pro spolupráci a týmovou souhru mohli všichni účastníci osvědčit v množství her a soutěží. Realizované hry nabízely silný emoční náboj a skrývaly mnohostranný potenciál. Rozvíjely sociální vztahy, psychomotoriku i pohybové dovednosti a schopnosti. Nedílnou součástí programu byl také branný závod. Poslední večer jsme se oddali hudbě a diskotancům. A jaké je závěrečné konstatování? – Akce se opět náramně povedla.

 ––––––––––––––––

Výtvarná soutěž „ Červená, modrá fiala aneb Zpěv a tanec spojují.

Místo konání: Ostrava                 

Datum: 7. 10. 2015

Vedoucí akce: Mgr. Věra Urbanová

Třídy: výtvarné práce žáků 1. C, 1. F, 2. F, 2. E

Náplň akce a hodnocení:

Letos se již konal XXIII. ročník EDH v Ostravě. Jako každoročně jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Červená, modrá fiala aneb Zpěv a tanec spojují“. Nejzajímavější a nejzdařilejší práce byly vystaveny během konání letošních Evropských dnů handicapů. Mezi 10 nejlepšími se umístil Roman Macháň.

Vyhodnocení výtvarné soutěže proběhlo v Domě kultury města Ostravy na slavnostním večeru „Křišťálový kamínek“. Nejlepší výtvarníci obdrželi věcné odměny.

Mgr. Věra Urbanová

 –––––––––––––––––––

GASTRO MÁNES

Místo konání:   Kroměříž                                                                    Datum:  13. 4. 2016

Vedoucí akce:   Jarmila Janáčová                                      

Pedagogický dozor:  Jarmila Janáčová, Mgr. Xenie Šustalová 

Třída:  3.A/b

Náplň akce a zhodnocení:

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, pořádala 13. 4. 2016 desátý ročník celostátní soutěže OU ve studené kuchyni. Soutěže se zúčastnili žáci 3. ročníku SUS Vojtěch Moravec a Dominik Černoch. Soutěžní úkol se skládal ze dvou samostatných části:

  1. Příprava soutěžního výrobku dle zadání
  2. Pódiové vystoupení s přípravou předkrmového salátu

Hotové výrobky žáci samostatně prezentovali ve školní jídelně na jimiž slavnostně připravené tabuli. Oba žáci se moc snažili a odvezli si z Kroměříže krásné čtvrté místo a spoustu zdravých dárků.

V Novém Jičíně 16. 4. 2016

Janáčová Jarmila

––––––––––––––––––––

Zlatá vařečka 2016

Místo konání: OU a PrŠ Nový Jičín

Datum: 7.4.2016

Vedoucí akce: Mgr. Xenie Šustalová

Pedagogický dozor: učitelé odborného výcviku, učitelé teorie

Třídy: soutěžící – žákyně 2.A – Michaela Moravčíková, Petra Šulová

Náplň akce a zhodnocení:

Gastronomická soutěž „Zlatá vařečka“ doputovala do Nového Jičína

Celkem 14 škol z moravskoslezského, zlínského a olomouckého kraje hostilo 7. dubna Odborné učiliště a Praktická škola v Novém Jičíně v rámci putovní kulinářské soutěže “Zlatá vařečka” 2016.  Mezi 28 soutěžícími žáky, kteří přijeli ukázat své kulinářské dovednosti se představili  i žáci ze slovenského Kysuckého Nového Města. Ti jako jediní mezinárodní hosté, předvedli také, byť jen nesoutěžně, velmi povedené variace na téma kysané zelí. Právě z této suroviny měli soutěžící za úkol připravit během 30 minut pokrm ve studené nebo teplé úpravě. „Škola, která soutěž pořádá, si dělá vlastní organizaci a volí i téma. Kysané zelí – zdroj vitamínů je ,myslím, v současné době, kdy je populární zdravá výživa a zároveň existuje trend měnit stravovací návyky, téma právě aktuální,” vysvětlila volbu Ilona Šustalová, ředitelka OU a PrŠ Nový Jičín.

Dodržení určeného zadání a času, bezpečnost práce, dovednost při vlastním provedení, hygiena, chuť, vzhled, optimální hmotnost – to byla kritéria, dle kterých odborná porota určila vítěze tohoto již 15. soutěžního ročníku. Prvenství získal se svou nezvyklou úpravou Staročeských zelníků na sladko student SŠ technické z Opavy Roman Krel. Sedlácký toust v podání Evy Císařové z Hlučína si vysloužil místo druhé a na třetí příčce se umístila se Zelnou pochoutkou žákyně pořádající školy Petra Šulová. Zažít pocit úspěchu a vyzkoušet si dovednosti ze své budoucí profese před publikem si mohli žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z oboru Stravovací a ubytovací služby i díky sponzorům této soutěže. Velké poděkování za finanční podporu proto patří zejména městu Nový Jičín a Moravskoslezskému kraji.   Fotky k nahlédnutí ZDE

Za OU a Prš Nový Jičín Marie Mynářová

–––––––––––––––––––––––––

TANEČNÍ  KOLONA

Místo konání:  ZK VARROC LIGHTING SYSTEMS s.r.o.           

Datum: 15.4.2016

Vedoucí akce:  Mgr. Dagmar Pospěchová, RNDr. Alena Prášková,

Bc. Eva Svobodová                                            

Pedagogický dozor:   pedagogové školy

Třídy:  46 tančících žákovských párů zejména žáci PrŠ

Náplň akce a zhodnocení:

V pátek 15. dubna mohla zase po roce rozkvést v plném lesku největší akce Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně. Ona velkolepá slavnost tance a hudby našla pomyslný svatostánek v sále firmy Varroc Lighting Systém, s. r. o. Přijmeme-li tvrzení, že tanec je nejerotičtější forma pohybu a hudba nejemotivnější druh umění, nelze se divit, že taneční kolona pořádaná naší školou se rok co rok těší neutuchající přízni žáků, jejich rodičů, přátel školy a novojičínské veřejnosti vůbec.

Letos připadla největší tíha odpovědnosti za organizaci a nácvik tanců na paní učitelku Evu Svobodovou. Nesnadného úkolu se zhostila s noblesou jí vlastní. S laskavou trpělivostí nacvičovala s žáky zejména v hodinách tělesné výchovy, ale také po vyučování. Vynaložené úsilí vydalo své plody. Šarmantní taneční mistrová vytvořila dílo, jímž se mohli kochat všichni účastníci kolony.

  1. ročník měl opět úžasnou kulisu. Publikum si mohlo pro svou potěchu uvít věnec estetického zážitku z deseti kvítků-tanců. Parket hostil tance pomalé i dynamické, tradiční i moderní, relativně intimní i očividně pospolné. K vidění byly jmenovitě polonéza, mazurka, polka, valčík, ptačí tanec, country tanec, jive, samba, rokenrol a tanec s rodiči.

Časový harmonogram taneční akademie byl rozvržen do několika segmentů, mezi něž byla vkládána další umělecká vystoupení, jež vždy vyvolala kladnou odezvu. Parádní choreografií se zaskvěl taneční soubor „Bernatský Klondajk“, aplaus diváků si opakovaně vysloužili zástupci taneční skupiny Old Town Swing.

Odpolednem a podvečerem jako moderátor provázel Jan David. Nutno konstatovat, že na zdárném průběhu tohoto společenského podniku měl nemalý podíl. Jeho ebenovsky kultivovaný projev by mohl být příslibem pro český showbyznys.

K tanci a poslechu hrála Hudba Dušana Pospěcha. Uznání nepochybně zaslouží spolehlivý pěvecký výkon Dagmar Pospěchové, která si udržela vysoký standard až do samotného závěru. Mladší generace a všechny milovníky melodického popu rovněž nadchly sólové trylky talentovaného Martina Kleina. Tento absolvent naší školy už dlouhá léta úspěšně zpívá diskotékové hity Michala Davida.          I tentokrát byl jeho sametový baryton neskonale působivý.

Udělat radost sobě, blízkým i hostům. O to šlo především. Spokojenost, jež se zračila ve tvářích snad všech přítomných, byla nejlepším oceněním naší společné práce. Už se těšíme na příští ročník.  Fotky k nahlédnutí ZDE.

Video na TV Polar ZDE.

Zapsala:  RNDr. Alena Prášková

                 Mgr. Jaromír Andrýsek