Vedení školy

ředitelka

Mgr. Ilona Šustalová

zástupce  ředitelky

RNDr. Alena Prášková

vedoucí odborného výcviku

Mgr. Xenie Šustalová

vychovatelka DM

Marie Mertová

vedoucí školní jídelny

Renata Žiltová