 ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Poskytujeme odbornou přípravu v oborech vzdělávání Kuchařské práce, Strojní a zámečnické práce a Zahradnické práce. Jde o tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Do těchto oborů jsou přijímáni žáci s mentálním postižením a s přidruženými, nebo kombinovanými vadami.

     Třída odborného učiliště se naplňuje maximálně 14 žáky, ve skupině je maximálně 8 žáků.

     Při výuce teoretických předmětů i v odborném výcviku jsou uplatňovány speciální metody  a formy práce. Charakteristickým rysem je převaha manuálních činností, nácvik určitých stereotypů vykonávaných pracovních operací, které časem vedou k jejich dokonalému zafixování, a tím k získání manuální zručnosti pro vykonání určitých úkonů. Uplatnění absolventů je dáno výučním listem a jejich schopnostmi uplatnit v praxi svoje poznatky, dovednosti a schopností dále na sobě pracovat a vzdělávat se.

     Důkazem kvalitní přípravy našich žáků jsou úspěchy v soutěžích odbornosti.