Informace pro zákonné zástupce

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – ZDE  VYHLÁŠKA 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků třetích ročníků

nástup do školy v pondělí 11. 5. 2020

- doba trvání výuky: teorie 8.00 – 11.35 hodin; odborný výcvik 7.30 – 12.30 hodin

- 11. 5. 2020 s sebou podepsané ČESTNÉ PROHLÁÍŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které je na webových stránkách školy nebo zasláno poštou, ev. emailovou poštou tento týden s výukovými materiály

- měření teploty u vchodu do školy; žáci, kteří budou mít teplotu 37˚ a víc, budou okamžitě posláni domů a bude voláno zákonným zástupcům

- vstupovat do školy mohou pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby

- žák bude mít s sebou nejméně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky

- povinnost nosit roušku ve společných prostorách; rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku

- žák musí dodržovat stanovaná hygienická pravidla; nedodržování může být důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. vyřazení žáka z přípravy k závěrečným zkouškám

- žák se může stravovat ve školní jídelně

 5.5.2020

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  ke stažení  ZDE

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Od středy 11. 3. 2020 ruší vláda výuku v základních, středních a vyšších odborných školách.

Uzavření škol platí po dobu neurčitou.

Sledujte webové stránky školy: www.ouaprs.com

 

V Novém Jičíně 10. 3. 2020

Mgr. Ilona Šustalová

––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Informace pro zákonné zástupce k opatření v souvislosti s ochranou před koronavirem

Vedení Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně oznamuje, že při vzdělávání žáků jsou realizována opatření, která jsou navržena a doporučována Krajskou hygienickou stanicí MSK a Bezpečnostní radou MSK.

Prosíme o odpovědný přístup a sledování projevů nachlazení. Pokud jste navštívili rizikové oblasti (zejména Itálii) a zároveň se necítíte dobře, kontaktujte Vašeho lékaře. Uveřejněny jsou také nonstop linky, kde získáte potřebné informace – 724 810 106, 725 191 367.

Dále upozorňujeme, že pokud pedagogický pracovník zjistí příznaky nachlazení u některého z žáků, bude okamžitě kontaktovat rodiče a žák bude poslán domů. Tímto žádáme rodiče o spolupráci, pokud vidíte na svém dítěti příznaky i mírného nachlazení, neposílejte ho z preventivních důvodů do školy.

Škola je vybavena dávkovači mýdla s dezinfekčním prostředkem a papírovými jednorázovými ručníky. Všichni pracovníci školy byli poučeni o zvýšených hygienických opatřeních a tyto důsledně dodržují.

Škola bude omezovat organizování akcí s větším počtem účastníků.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Novém Jičíně 9. 3. 2020

Za vedení školy Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ

K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní, Vážený pane,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

 

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 Okres Bruntál 554 774 128

 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

 Okres Nový Jičín 556 770 384-386

 Okres Opava 553 668 846

 

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID – 19. 

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. 

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava) 

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény. 

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.