 PRAKTICKÁ ŠKOLA

    Praktická škola je jednou z alternativ další přípravy žáků, které nelze z různých důvodů zařadit do učebního oboru. Tak vytváří praktická škola podmínky pro jejich integraci do společnosti, pro jejich pracovní zařazení. Do praktické školy jsou přijímáni žáci s mentálním postižením a s přidruženými, nebo kombinovanými vadami.

     Svým zaměřením podporuje praktická škola další rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň postižení.

     Pokud je pracovní uplatnění jako cíl pro některé jednotlivce nedosažitelné, potom rozvíjením znalostí a dovedností vytváří praktická škola předpoklady pro jejich uplatnění v životě, v rodině a ve společnosti.