MOTÝLEK 2012

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2012 se konal v Kulturním domě Kopřivnice již 16. ročník přehlídky Motýlek. Šlo o veřejnou prezentaci tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí, mládeže a klientů stacionářů z České republiky a ze Slovenska. Vedoucí akce byl Mgr.  Jan Valů a pedagogický dozor měly učitelky Mgr. Kateřina Dudková, RNDr. Alena Prášková a Hana Lerchová. Školu reprezentovaly tyto třídy a tito žáci:

1. H (Jana Macháčková), 1. F (Jan Kralovič, Martina Klimšová), 2. F (Dominik Müller), 2. H (Ivan Smutek, Sylvie Konrádová, Michaela Durcová, Martin Raška, Martin Klein, Tomáš Kostelník, Petr Rusin. Letošní téma bylo „Motýlek ve vesmíru“, které rozšířilo žákům obzor o vesmírné zážitky. V pátek 9. listopadu si žáci vyzkoušeli prostorové zkoušky a také měli možnost bohatého doprovodného programu s kreativní dílnou, canisterapií, prohlídkou muzea automobilů, společným vypouštěním lampionů, klaunským představením i oblíbenou diskotékou.
V sobotu ve 14 hodin byl zahájen téměř čtyřhodinový galaprogram pro veřejnost. Během něj předvedli žáci školy své pestré vystoupení s názvem Evoluce. I přes obrovskou trému se žákům vystoupení velmi povedlo a vysloužili si obrovský potlesk diváků.