Školní jídelna – Informace

Součástí školy je školní jídelna. Jsou zde připravovány obědy pro žáky a zaměstnance školy. Mimo obědů je zajištěno celodenní stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře) pro ubytované žáky na Domově mládeže.

Dále nabízíme možnost stravování i cizím strávníkům.

Platba za stravu

  • v hotovosti, na běžný účet pouze ve výjimečných případech,
  • probíhá vždy poslední týden v měsíci a první týden v novém měsíci.