Vedení školy Kontakt

ředitelka: Mgr. Ilona Šustalová

zástupce ředitele: RNDr. Alena Prášková

vedoucí odborného výcviku: Mgr. Xenie Šustalová

ekonom: Bc. Kamila Žiltová

vedoucí kuchyně: Renata Žiltová