Učební plán

učební plán pro první, druhý a třetí ročník oboru Strojírenské práce

Povinné vyučovací předměty1.ročník2.ročník3.ročník
Český jazyk110
Občanská výchova111
Matematika111
Literární výchova001
Výchova ke zdraví222
Práce s počítačem111
Odborné kreslení222
Strojírenská technologie111
Stroje a zařízení111
Technologie222
Odborný výcvik182121

Odborný výcvik : 3 dny v týdnu. Odborný výcvik připravuje žáky na výkon budoucího povolání, neboť na odborném výcviku si žáci prakticky osvojují teoretické znalosti a vědomosti. Odborný výcvik probíhá v dílnách odborného učiliště a jeden den v týdnu si nabyté dovednosti     a schopnosti upevňují přímo v provozu na montážní lince výrobního závodu.

Teoretická výuka : 2 dny v týdnu. Vyučuje se v budově školy v odborných učebnách, které jsou vybaveny novým nábytkem, televizí s videem a názornými pomůckami

Obor Strojírenské práce je na naší škole od 1.9.2011