Učební plán

učební plán pro první, druhý a třetí ročník oboru Zahradnické práce

Povinné vyučovací předměty1.ročník2.ročník3.ročník
Český jazyk110
Občanská výchova111
Matematika111
Literární výchova001
Výchova ke zdraví222
Práce s počítačem111
Základy zahradnické výroby300
Ovocnictví022
Zelinářství012
Sadovnictví011
Květinářství021
Základy botaniky a ekologie300
Odborný výcvik182121

Obor Zahradnické práce je na naší škole od 1.9.2011