Učební plán

učební plán pro první, druhý a třetí ročník oboru Stravovací a ubytovací služby

Povinné vyučovací předměty1.ročník2.ročník3.ročník
Český jazyk110
Občanská výchova111
Matematika111
Literární výchova001
Výchova ke zdraví222
Práce s počítačem111
Příprava pokrmů444
Potraviny a provoz222
Odborný výcvik182121

Teoretická výuka :2 dny v týdnu. Vyučuje se v budově školy v odborných učebnách, které jsou vybaveny novým nábytkem, televizí s videem a názornými pomůckami.

Odborný výcvik : 3 dny v týdnu. Odborný výcvik připravuje žáky na výkon budoucího povolání, neboť na odborném výcviku si žáci prakticky osvojují dovednosti pro práci při přípravě jídel. Odborný výcvik probíhá na pracovištích ve školních a závodních kuchyních, a taky cvičných kuchyních v budově školy. Tyto jsou vybaveny moderním nádobím a nářadím, včetně nerezového nádobí a elektrických přístrojů. Výcvik vždy probíhá pod vedením kvalifikované učitelky. Jedním z pracovišť OV je i školní jídelna odborného učiliště, ve které žáci vyšších ročníků připravují pod vedením učitelky odborného výcviku obědy pro žáky a zaměstnance školy.

Maximální stanovený počet žáků pro odborný výcvik je 8. Probíhá zde nácvik pracovních dovedností při přípravě pokrmů teplé a studené kuchyně. Žáci si osvojují hygienické   a bezpečnostní předpisy při práci. Na odborném výcviku mají žáci zajištěny obědy, přičemž hradí pouze finanční náklady na potraviny.

Obor Stravovací a ubytovací služby je na naší škole od 1.9.2010.