Stravovací a ubytovací služby

Kapacita128 žáků
Kód65-51-E/01
Název ŠVPKuchařské práce
Stupeň vzděláníStřední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání3 roky, denní forma vzdělávání
Způsob ukončenízávěrečná zkouška, výuční list