Učební plán

Přehled vyučovacích hodin a jejich hodinových dotací v jednotlivých ročnících, přehled hodin výuky týdně v ročníku.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty1.ročník2.ročníkCelkem
Český jazyk a literatura224
Cizí jazyk112
Matematika224
Práce s počítačem112
Občanská výchova224
Estetická výchova224
Tělesná výchova336
Sociální výchova224
Odborné činnosti
Rodinná výchova336
Výživa a příprava pokrmů *448
Ruční práce *448
Praktické činnosti
Vaření *336
Šití *336
Celková týdenní hodinová dotace323264

Poznámky:

1. Praktické zaměření školy – Výživa a příprava pokrmů, Vaření a Ruční práce, Šití

2. Předměty označené * tvoří složku závěrečné zkoušky

3. Při počtu žáků ve třídě více než 6, budou žáci na praktická cvičení rozděleni do skupin.

 

Stručný popis oboru : cílem přípravy je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického a praktického vzdělání, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Praktická cvičení z vaření a šití poskytují výcvik manuálních dovedností uplatnitelných v běžném životě.